Hopp til innhold

Oppdølsstranda delvis open

Riksveg 70 forbi Oppdølstranda er delvis open for trafikk, etter raset som gjekk i august.

Vegvesenet har rydda rasgjerdet for stein og har no starta med å reparere gjerdet.

Dette arbeidet kjem til å ta nokre veker og det vil difor framleis vere leiebil på strekninga i arbiedstida mellom 0700 og 1800.

Bilen går etter følgande tider frå Oppdøl i tidsrommet mandag til og med laurdag: kl. 0730, 0830, 0930 osv. Mellom kl. 1800 og 0700 er vegen open for fri ferdsel. Det same gjeld søndagar.

Frå torsdag 11. september vart det innført følgande