Offshorefartøy vurderes til å rense havet for plast

Et stortingsflertall støtter Aps forslag om å finne ut om offshorefartøyer kan settes inn for å samle plast i havet. – Det er trist å se alle båtene som ligger til kai og vi har en kjempestor utfordring når det kommer til plast i havet, sier Else May Botten (Ap).

Else-May Botten

– Ap vil be regjeringa om å vurdere om offshorefartøyene i opplag kan bli bygget om, og brukt til å tråle etter plast, sier Else-May Botten som har fremmet forslaget.

Foto: Lise Kristin Valgermo / NRK

Rundt 130 offshorefartøyer ligger i opplag i Norge. Arbeiderpartiet vil bruke båter som ligger i opplag til å tråle etter plast i havet, skriver Dagens Næringsliv.

Stortingspolitiker Else-May Botten (Ap) som har fremmet forslaget sier plast i havet er en stor utfordring.

Ankerhåndteringsfartøyene Havila Mars og Havila Mercury i opplag

Rundt 130 offshorefartøyer ligger i opplag i Norge.

Foto: Frode Berg / NRK

– Jeg og Arbeiderpartiet mener at det er mulig å bruke offshorefartøyene. Hvis vi klarer å etablere et marked som kan være med å betale for dette, så kan vi hente opp plasten og etablere verdikilder som kan bidra til oppsamling og resirkulering, sier Botten til NRK.

– Dette er en mulighet til å skape arbeidsplasser og verdier nasjonalt. Samtidig som vi kan være med å gjøre noe som er viktig for å få til en nasjonal dugnad.

– Hvordan skal dette finansieres?

– Det kan være mange løsninger på det. Det viktigste er at vi får til et marked som betaler seg selv, slik at noen betaler for å få den plasten som kommer på land. Det er også viktig at vi har insentiver som stimulerer til dette.

Hun mener det må være et samarbeid mellom myndighetene, næringen selv og forskningsinstitusjoner, og at FN og EU må være samarbeidsarenaer.

Ifølge avisen er både Venstre, KrF, SV og Sp positive til forslaget og vil etter alt å dømme sikre flertall for dette.

– Det anslås at det havner åtte-ni tonn nytt plastavfall i sjøen hver eneste dag. Vi må rense opp, men også bremse bruk og forsøpling på land før plasten havner i havet, sier SVs Lars Haltbrekken.

Positiv til forslaget

Njål Sævik, adm.dir. Havila Shipping

Toppsjef Njål Sævik i Havila Shipping er positiv til forslaget.

Foto: Frode Berg / NRK

Toppsjef Njål Sævik i Havila Shipping er også positiv til forslaget, så lenge finansiering er på plass.

– Med en dagrate på 100.000 kroner er dette av interesse dersom andre bekoster den ekstra utrustningen, sier han.

Rederiforbundets direktør Harald Solberg mener maritim næring kan bidra på flere måter, men også han peker på behovet for et marked som kan betale.

Ap vil finne ut om fartøyene kan ombygges til et slikt prosjekt, samtidig se på muligheten for håndtering av plast om bord fartøyene eller tilgang til landanlegg. Partiet er mindre konkret om prisen på utvidet plastoppsamling – og om hvem som skal betale.