Nye tips om savnet mann

– Vi har fått noen tips knyttet til det vi har bedt om som vi jobber med å undersøke nærmere, sier politiinspektør Knut Meek Corneliussen i Møre og Romsdal politidistrikt lørdag formiddag. Fredag tømte sivilforsvaret Øvre Fuglsettjern og de skal tømme det nedre tjernet i løpet av helgen. – Vi valgte tjerna fordi de er området i nærheten av bopelen til den savnede mannen. Politiinspektøren ønsker ikke å gå nærmere inn på hvilke tips eller spor som er kommet fra publikum, eller hvilket kjennskap den savnede mannen har til det siktede ekteparet. – Vi er sparsommelig når det kommer til relasjonen mellom dem og andre ting som knytter seg til dem. Jeg kan ikke si så mye om funn vi har gjort eller motivet til de siktede. Vi må holde mange muligheter åpne og gå bredt ut.