Nye tankar om samanslåing

Tingvoll-ordførar Milly Bente Nørsett frå Arbeidarpartiet er positiv til initiativet frå Kristiansund om å få i gang nye samtalar om samanslåing. For to år sidan underteikna Kristiansund og fem andre nordmørskommunar ein intensjonavtale, men berre Kristiansund ville gå vidare. Leiar for regionrådet på Nordmøre, Roger Osen frå Arbeidarpartiet, trur ei løysing mellom Kristiansund og dei næraste kommunane kan bli resultatet:

Milly Bente Nørsett
Foto: Trond Vestre / NRK