Nye tal om Nordøyvegen

I dag legg fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik fram nye berekningar for Nordøyvegen. Bakgrunnen er innspel frå Atkins-Oslo Economics om at det ikkje har blitt tatt godt nok omsyn til inflasjonsutviklinga over dei neste 40 åra i samband med renter og avdrag. Dei nye tala blir lagt fram på eit samferdselsmøte.

Ottar Brage Guttelvik
Foto: Trond Vestre / NRK