Ny avtale om pasienttransport

Helse Midt-Noreg har forlenga avtalen med Nordvest Taxi AS om rekvirert pasienttransport i Molde. Pasientar med behov for tilrettelagt transport til og frå behandling og undersøking skal få dette som normalt. Avtalen som no gjeld, er inngått medan ein ventar på langsiktige avtalar. Så langt har ikkje utlyst konkurranse om dette ført fram, og Helse Midt skal vurdere korleis dei skal gå vidare med saka