Hopp til innhold

Nortura legger ned tre slakterier

487 ansatte mister jobben.

Slakteriet til Nortura i Ålesund

Slakteriet til Nortura i Ålesund.

Foto: Aina Rødal / NRK

I dag avgjorde styret i Nortura at slakteriene i Nordland, på Sunnmøre og i Rogaland blir lagt ned. Det er totalt 220 stillinger.

I tilegg har konsernledelsen besluttet å fjerne 267 administrative årsverk som er fordelt over hele konsernet.

Tung beslutning

Innsparingen er beregnet til 315 millioner kroner totalt.

- Dette er en tung beslutning, sier Sveinung Svebestad som er styreleder i Nortura SA.

Han sier at det spesielt vanskelig fordi det berører så mange medarbeidere, eiere og flere lokalsamfunn.

Ny slakt vurderes

Tidlig på nyåret vil tilsvarende endringer innenfor kantine- og laboratorietjenester bli vurdert, samt eventuelt å avvikle griseslakting ved Nortura Sarpsborg.

Skal spare

Geir Olav Opheim

Geir Olav Opheim.

Foto: Frank Nygård / NRK

Konsernsjef Geir Olav Opheim har tidligere sagt at han ønsker å legge ned slakte- og skjærefabrikkene på Sortland og i Ålesund samt foredlingsfabrikken i Haugesund.

Tøft marked

På Sortland er det 46 ansatte som må gå. I Ålesund er det 65, mens det er flest i Haugesund med 120 ansatte. Dette utgjør til sammen 220 stillinger.

Det har i lengre tid vært snakk om å legge ned slakteriene. I dag kom den endelige avklaringen som mange har fryktet.

Tidligere har det vært sagt at målet er å spare 66 millioner kroner årlig.

- Konkurransen i kjøttmarkedet er betydelig tøffere både i butikkhyllene og på bygda, og kostnadene må tilpasses inntektene, sier Opheim.

Vil trekke seg

Forhold knyttet til dyrevelferd, økonomi og konsekvenser for regionalt landbruk har vært en rød tråd i innspillene.

Men noen kan komme til å nyte godt av nedlegging en plass:

Det er overkapasitet og konsernet sin økonomiske situasjon som er årsaka til at slakteriene blir lagt ned.

Når?

  • Nortura Sortland avvikles innen 1.juni 2010.
  • Nortura Haugesund avvikles innen 1.juni 2010.
  • Nortura Ålesund avvikles innen 1. april 2011.

Forutsetningen i Ålesund er at den nye fabrikken på Malvik i Sør-Trøndelag er i god drift for å gjennomføre en forsvarlig inntransport fra Møre og Romsdal.

Nortura-konsernet er organisert som et samvirke, og eies av 28.100 norske bønder. Flere av disse har signalisert at de vil trekke seg dersom noen av slakteriene nå blir lagt ned.

Siden 2001 har konsernet lagt ned 1500 arbeidsplasser. Gjennom en omstillingsavtale med fagforeningene har 9 av 10 berørte medarbeidere fått nytt arbeid, skriver styret i Nortura i en pressemelding.