Normal drift fra 10.30

Rute 50 på ferjesambandet Seivika-Tømmervåg er tilbake i normal drift med avgang 10.30 fra Seivika.