Nektar å køyre pasientar frå måndag

Drosjesjåførane i Molde er så misfornøgde med vilkåra at dei frå måndag nektar å køyre pasientar på oppdrag frå helsevesenet. Det er Nordvest Taxi som har godkjent ein midlertidig avtale med Helse Midt-Noreg, og fungerande styreleiar Knut Magne Jektvik seier dei skal klare å ta unna sjuketransporten ved hjelp av drosjer frå andre kommunar.

Per Kåre Stavik i Molde Taxi
Foto: privat