NRK Meny

Nedskriving i Farstad Shipping

Styret i Farstad Shipping har vedtatt en nedskiriving av skip og andre anleggsmidler i regnskapet for 4.kvartal 2015 med 1.094 millioner kroner. Samlet for 2015 blir nedskrivinga på 1.279 millioner kroner. Det er meglernes verdianslag som er bakgrunn for nedskrivinga. Farstad Shipping sitt resultat for 4.kvartal og foreløpig resultat for 2015 blir offentliggjort 29.februar.