Momentium: Viktig å fokusere på kvinnelige artister

Flere av de store festivalene i Norge har få kvinner på scenen. Ante Giskeødegård i Momentium tror grunnen er ubalanse i musikkindustrien.

Ante Giskeødegård

Ante Giskeødegård i festivalarrangøren Momentium.

Foto: Silje Bjerknes / NRK

– Vi fokuserer på hvordan den enkelte artist vil selge nå vi planlegger en festival, det er vi helt avhengige av, sier Giskeødegård.

Han er en av gründerne bak konsert- og arrangørselskapet Momentium, som blant annet arrangerer Jugendfest, Ålesund live og Sommerfesten på Giske.

– Kjønnsbalanse er viktig for at festivalen skal slå an. Det trenger ikke være 50/50, men en viss balanse er viktig.

Moldejazz får kritikk

Foreningen Balansekunst, som jobber for likestilling i musikkbransjen, har kritisert Moldejazz for å ha lav kvinneandel i sitt program. Under årets festival er 24 prosent av artistene kvinner. Giskeødegård sier de jobber bevisst for å finne kvinnelige artister.

– Det er ikke noen uttalt strategi om at det skal være en viss prosent, men vi er opptatt av å finne en god balanse og en god miks av artister. Da er det viktig å lete etter en miks også når det gjelder kjønn.

I år har de en samlet kvinneandel på 31 prosent for de største festivalene sine, fordelt på følgende måte:

Ålesund Live: Av 8 hovudartister er 2 kvinner, som er 25 prosent

Sommerfesten: Av 15 hovudartister er 5 kvinner, som er 33 prosent

Jugendfest: Av 12 hovudartister er 4 kvinner, som er 33 prosent

– Er det godt nok for Momentium?

– Vi har ca en av tre kvinner, så det er ikke dårlig i forhold til mange andre. Det er litt ulikt fra år til år. På sommerfesten i fjor var det absolutt flest kvinnelige artister, og det er vi veldig godt fornøyd med, sier Giskeødegård.

– Grunnleggende ubalanse

Han mener grunnleggende ubalanse i musikkmiljøet er en av årsakene til at det er for få kvinner på festivalscenene.

Sigrid Raabe

Sigrid Raabe var én av fem kvinnelige headlinere under Sommerfesten på Giske i år.

Foto: Aleksander Båtnes / NRK

– Det er fortsatt slik at det er flere mannlige enn kvinnelige artister og musikere i verden, så det spiller også inn for hvordan balansen blir.

Han sier Jugendfest merker dette, fordi de fokuserer mye på elektronica-sjanegeren.

Her er det i dag en stor overvekt at mannlige DJ-er, og da er det rett og slett færre kvinnelige artister å velge blant. Det kommer seg nok, men det vil ta tid, sier Giskeødegård.

– Må tenke på hva som treffer

– Vi tenker veldig mye på hva som treffer publikummet vårt. Ulike artister treffer ulike deler av publikum, også der spiller kjønn inn.

Han har selv erfaring med at lav kvinneandel kan slå feil ut.

– For noen år siden var vi nesten ferdige å booke til Jugendfest da vi innså at det bare var mannlige artister på programmet. Vi skjønte raskt at festivalen hadde feil balanse i forhold til publikummet vårt og greide å rette det litt opp på tampen.