Milliongaven: – Wenaas la ikke premissene for avtalen

Magnhild Vik (Sp) var redd for at Wenaasgruppens gave på 35 millioner til helsehuset skulle forsvinne. Da tok hun affære.

Magnhild Vik

PÅDRIVER: Magnhild Vik (Sp) var pådriveren for å sette sammen avtalen om å få produksjonskjøkken i det nye helsehuset i Rauma kommune.

Foto: Frode Berg / NRK

Tirsdag kveld var Rauma kommunestyre enstemming om at det skulle bygges et produksjonskjøkken i det nye helsehuset.

– Jeg er kjempe lettet og veldig glad over det resultatet vi har klart å fått til nå. Det er veldig gledelig, sier Magnhild Vik (Sp).

For noen uker siden ble det kjent at Wenaasgruppen ville gi 35 millioner kroner til det nye helsehuset i Rauma, men bare om beboerne fikk et kjøkken.

Formannskapet ble bedt om å ta et hastevedtak om forslaget, på grunn av at byggingen var i gang. Det ville de ikke og sendte saken videre til kommunestyret. Da ble Vik redd for at milliongaven ville forsvinne.

Tok kontakt med Wenaas

Vik forteller NRK at det var viktig for henne å kunne beholde de millionene som ble lagt på bordet. Hun så for seg at manglende finansiering ville skape problemer. Hun tok dermed kontakt med Lars Wenaas, for å forhandle frem en ny avtale.

– Om forslaget hadde blitt slik som formannskapet sin innstilling var, så hadde vi faktisk mistet 35 millioner av finansieringen til helsehuset. Det hadde satt oss i en knipe, forteller Vik.

Hun forteller at dette ville ha ført til mindre arbeidsplasser og problemer med salg av Isfjord sykehjem.

– Jeg tenkte jeg at dette er litt for ille. Jeg henvendte meg til Wenaas og la frem mitt forslag. Han la ingen føringer eller premisser i forhold til pengegaven. Da hadde ikke de andre noen problemer med å godta avtalen, forteller hun.

Vik tok deretter kontakt med rådmann og ordfører, som stilte seg positiv til det som hadde blitt forhandlet frem.

Kjempet for millionene

For Vik var det viktig å kunne få på plass et produksjonskjøkken i Rauma kommune, og millionene fra Wenaasgruppen ville være til god hjelp.

Hun forteller NRK at det er viktig at matproduksjon til de som trenger det i kommunen, er samlet i ett lokale.

– Jeg synes at det er viktig å få på plass et produksjonskjøkken. Vi beholder nærheten mellom brukere og personalet som skal tilberede mat, og mellom ansatte som skal servere. Vi kan også bruke lokale råvarer, enn å kjøpe mat fra et annet sted.

Kostnadene for et slikt kjøkken ble estimert til en ekstrakostnad på 7,5 millioner kroner. I avtalen som ble forhandlet frem mellom Vik og Wenaas, skal Wenaas stå for seks millioner av det budsjettet.

Dermed endte pengegaven på hele 41 millioner kroner.

Tomta til Rauma helsehus

På denne tomta bygges nå det nye helsehuset i Rauma.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK