Hopp til innhold

Miljøungdom mener det er galskap å flytte mer gods over på veg

Natur og Ungdom vil nå at samferdselsministeren stiller som garantist for at godstransporten på Raumabanen ikke flyttes over på veg.

Cargolink sin godsterminal på Åndalsnes

GODS: Cargolink legger ned absolutt hele virksomheten. Dette er Cargolink sin godsterminal på Åndalsnes.

Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

Beskjeden om at Cargolink legger ned bedriften og godstrafikken på Raumabanen forsvinner kom som en overraskelse på mange torsdag kveld. I dag går det 450 vogntog opp Romsdalen hver dag. Hvis godstrafikken på Raumabanen forsvinner tilsvarer det opp mot hundre nye vogntog.

– Galskap

Torgeir Vestre

Sentralstyremedlem i Natur og Ungdom, Torgeir Vestre, mener det er galskap å flytte godstrafikken over på veg.

Foto: Natur og Ungdom

Ikke gunstig, verken for trafikksikkerhet eller miljø. Cargolink har ikke vært i dialog med andre selskap som kan ta over.

– Om det ikke er lønnsomt å kjøre gods på bane i Norge, så må staten gjøre det lønnsomt. Flere trailere på norske veier er galskap, skriver Torgeir Vestre, sentralstyremedlem i Natur og Ungdom i en pressemelding.

Cargolink forklarer nedlegginga med krevende konkurranseforhold. Ordføreren i Rauma, Lars Olav Hustad, er klar på at vilkårene for godstransport på bane er for dårlige og at dette er årsaken til at stadig mer gods havner på vogntog som kjører på vegene.

Større klimagassutslipp

Natur og Ungdom mener at flere vogntog på vegene vil føre til større klimagassutslipp og at vegbyggingen som vil følge med vil ødelegge både dyrebar natur og verdifull matjord.

– Enten må man subsidiere godsselskapene, eller så må man svekke konkurransedyktigheten til trailerselskapene, sier Vestre.

At man skal få mer gods over fra veg til bane har lenge vært et uttalt mål for norsk samferdselspolitikk. I Romsdalen går det i motsatt retning.

De siste årene er det blitt lansert mange nye, store vegprosjekter, slik som fergefri E39 på Vestlandet og nye felt på E18 og E6 på Østlandet.

Til sammenlikning er det ikke gjort noen større utbedringer av jernbanenettet siden 90-tallet, skriver Natur og Ungdom i pressemeldinga.

Orten Hustad

Stortingsrepresentant Helge Orten og ordfører Lars Olav Hustad. Orten tar nå saka til Stortinget.

Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

Gir ikke opp

Politikerne gir ikke opp. Stortingsrepresentant Helge Orten (H) forteller at det er en ønska politisk målsetting å få flytta mer fra vegen over til jernbanen eller til sjø.

– Derfor hviler det et ansvar på oss for å se om det er ytterligere tiltak vi kan gjøre for å få mer gods over på jernbane. Det er alvorlig at Cargolink nå avvikler virksomheten på grunn av lønnsomheten, sier Orten.

Gunnar Døving, ansatt i Cargolink

Gunnar Døving er en av dem som nå mister jobben på Åndalsnes.

Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

Hver natt kommer godstoget til Åndalsnes, og hver morgen returnerer det. Gunnar Døving er en av de 70 som nå mister jobben. Han forteller at nedlegginga kom brått på.

– Det er trist. Vi visste ingenting på forhånd. Så nå blir det vel å søke jobber i Oslo eller Trondheim. Eller å gå på NAV da. Ellers har jeg ikke så mange valg, sier Døving.