Mener kommunen overså fiskenæringen

Interesseorganisasjonen Fiskebåt mener Ålesund kommune brøt med forsvarlig saksbehandling da de ikke lot berørte nærings- og miljøinteresser mulighet til å informere kommunestyret før vedtaket om vindkraftprosjektet Havsul skulle opp til behandling. – Utbygger fikk orientere om planene før saken skulle opp, samtidig ble det sagt nei til tilsvarende innlegg fra blant annet Motvind Nordvest, fiskerinæringens organisasjoner og andre, skriver de i et brev til kommunen. Fiskebåt mener dette er alvorlig.