Måler klimafotavtrykk med ny metode

Ålesund og Kristiansund skal nå bruke en ny metode for å måle hvor store utslippene fra de kommunale innkjøpene er. Kommunene som er blitt til Ålesund kommune kjøpte i 2018 varer og tjenester for 1,85 milliarder kroner eks.mva. Kristiansund gjorde innkjøp for 1,1 milliarder kroner inkl. mva. Nå skal de to kommune ved hjelp av et verktøy som kalles Klimakost, og i samarbeid med Asplan Viak, analysere innkjøpene og se på hvor det er viktig å stille miljøkrav til leverandørene. Anna Zäll, rådgiver for konserninnkjøp i Ålesund kommune, sier dette er viktig for å vite hvor man skal sette inn tiltak for å redusere utslipp. – Da vil de pengene vi har til å satse på dette gå til de tiltakene som gir resultater, sier Zäll.

Ålesund rådhus
Foto: Håvard Jangaard Strand / NRK