Hopp til innhold

Må betale bot

Linda Strand må betale ei bot på 6000 kroner, for å ha laga ei ulovleg musefelle. Det har Møre og Romsdal tingrett bestemt.

Fella ho laga førte til at fleire mus døde av drukning, og retten meiner dette fører til at dyra ikkje døyr med ein gong. Og dermed er det eit brot på dyrevelferdslova.

Det var TV 2 som først omtalte dommen.