Hopp til innhold
I en video NRK har fått tilgang på av Peta Asia, har de filmet hvordan aper holdes på kokosnøttgårder i Thailand. Avsløringen til dyrevernorganisasjonen har fått flere store butikkjeder verden over til å slutte å selge produktene til selskaper som benytter seg av aper i innhøstingen.

Dyrevelferd og dyrehelse

Oppsummert

I Norge har vi lov om dyrevelferd, som skal fremme god dyrevelferd og respekt for dyr. Dyr skal beskyttes mot unødige påkjenninger, belastninger og skal behandles godt. Statens dyrehelstilsyn ligger under Mattilsynet.

 • Matministeren går imot et eget dyretilsyn

  Landbruks– og matminister Sandra Borch (Sp) vil ikke flytte ansvaret for dyrevelferd til et eget dyretilsyn.

  Miljøpartiet De Grønne (MDG) krever at ansvaret for dyrevelferd må flyttes vekk fra Mattilsynet, skriver Nationen.

  Partiet mener et eget dyretilsyn vil være mer uavhengig.
  Bakgrunnen er en rekke dyretragedier som er avdekket den siste tiden knyttet til dyrehold, både av husdyr og kjæledyr, skriver avisen.

  Det er landbruks- og matministeren uenig i. Hun mener dette bryter med en helhetstankegang som er spesielt viktig for å sikre både dyrs og folks helse og mattryggheten.

  – Gjennom etableringen av Mattilsynet fikk vi økt vekt på helkjedeperspektivet og en helhetlig forvaltning fra jord/fjord til bord. Mattilsynets primære oppgave er å sikre forbrukerne trygg mat og trygt drikkevann samt fremme plante-, fiske- og landdyrhelse og dyrevelferd, sier Borch til avisen.

 • Dyrevernere vil ha krav om vandelsattest for alle som jobber med dyr

  Dyrevernalliansen vil ha krav om politiattest for alle som skal kjøpe eller jobbe med dyr.

  De ønsker seg en vandelsattest etter modell av den man må legge frem om man skal jobbe med barn.

  Dyrevelferdsattesten skal gjelder alle som skal kjøpe eller jobbe med husdyr eller kjæledyr, skriver Nationen.

  Slik det er i dag har du ingen mulighet til å vite om valpekjøperen har et rulleblad med seksuelle overgrep mot dyr eller om avløseren egentlig har blitt ilagt overtredelsesgebyr for vanskjøtsel, påpeker Dyrevernalliansen

  – Vi foreslår at den som må legge fram attesten selv må skaffe den til veie fra Mattilsynet eller politiet. I attesten skal det stå om personen er siktet, tiltalt, har vedtatt forelegg eller er dømt for overtredelse av dyrevelferdsloven, skriver Dyrevernalliansen i sitt høringsinnspill til den nye dyrevelferdsmeldingen.

  (NTB)