I en video NRK har fått tilgang på av Peta Asia, har de filmet hvordan aper holdes på kokosnøttgårder i Thailand. Avsløringen til dyrevernorganisasjonen har fått flere store butikkjeder verden over til å slutte å selge produktene til selskaper som benytter seg av aper i innhøstingen.

Dyrevelferd og dyrehelse

Oppsummert

I Norge har vi lov om dyrevelferd, som skal fremme god dyrevelferd og respekt for dyr. Dyr skal beskyttes mot unødige påkjenninger, belastninger og skal behandles godt. Statens dyrehelstilsyn ligger under Mattilsynet.