Hopp til innhold
En gris er nysgjerrig på inspektørene
Foto: Nettverk for dyrs frihet / Nettverk for dyrs frihet

Dyrevelferd og dyrehelse

Oppsummert

I Norge har vi lov om dyrevelferd, som skal fremme god dyrevelferd og respekt for dyr. Dyr skal beskyttes mot unødige påkjenninger, belastninger og skal behandles godt. Statens dyrehelstilsyn ligger under Mattilsynet.

 • Sauer feiret jul i Langsua nasjonalpark

  Bjellelyd og breking fikk Kari Anne Sivertsen til å stusse da hun og hundene var på tur i Langsua nasjonalpark 1. juledag.

  Ettersom hun hadde hundene med, turde hun ikke nærme seg lyden av frykt for å skremme sauene ytterligere.

  Hun noterte seg posisjonen, et sted mellom Skriurusten og Storkvelbu, og la ut etterlysning på sosiale medier.

  Neste dag dro Atle Roger Hansen og Jarle Jevne ut for å hente sauene.

  – Som sauebonde vet jeg at det er en ekstra bonus å få tilbake en sau jeg trodde var tapt til rovdyr, løshunder eller naturlige årsaker, sier Hansen.

  Vel tre mil inn i nasjonalparken, og langt utenfor vanlig beiteområde, ble sauene - en søye og et lam tilhørende et beitelag i Øystre Slidre, funnet.

  Sauene har vært borte siden midten av juli, og har altså feiret jul i Langsua.

  – Det er veldig sjeldent at sauer kommer hjem så sent på året, de blir som regel sanket i løpet av september. Disse sauene hadde ly og mat, så det var ikke synd i dem. Men de hadde ikke overlevd vinteren, sier Hansen.

  To sauer og en snøscooter.
  Foto: Privat
 • Nytt samarbeid for å overvåke sykdommer hos kjæledyr

  Veterinærinstituttet inngår et nytt samarbeid om datainnsamling som skal bedre helsen og velferden hos norske dyr.

  Samarbeidet mellom Veterinærinstituttet og DyreID skal gjøre det lettere å forutse sykdommer hos hunder og vurdere helsen til landets kjæledyr, skriver instituttet i en pressemelding.

  Veterinærinstituttet er en beredskapsinstitusjon, som på vegne av Mattilsynet overvåker helsestatusen til norske dyr for å kunne avverge trusler mot helsen til dyr, fisk og mennesker.

  DyreID drifter det største ID-registeret for kjæledyr i Norge, med nærmere 900.000 registrerte hunder og katter. Selskapet har utviklet helseplattformen Pyramidion, en database over diagnoser som stilles av norske veterinærer.

  (NTB)

  Gutt leker med hund
  Foto: NTB
 • Veterinærforeningen vil påby merking av hund og katt så fort som mulig

  Veterinærforeningen støtter Venstres forslag om obligatorisk ID-merking av katter. Det gjør også alle instanser som har gitt høringsinnspill i saken.

  Fire stortingsrepresentanter fra Venstre kom i juni med «Representantforslag om obligatorisk ID-merking av katter». Der tas det til orde for at regjeringen legger fram forslag om å innføre obligatorisk ID-merking av katter og sikrer at innføring av obligatorisk ID-merking av hund trer i kraft så fort som mulig.

  Da høringsfristen utløp tirsdag, var det kommet inn 18 skriftlige høringsuttalelser. Saksordfører Geir Jørgensen (R) sier høringsinnspillene og forslaget nå går til ordinær komitébehandling.

  – Så langt jeg ser, er samtlige av de som har gitt sitt syn i saken, positive til forslaget, sier han til NTB.

  I «Kjæledyrrapporten 2022» anslås det at over 80 prosent av alle kattunger blir ID-merket og registrert. Men altså ikke alle
  Foto: NTB
 • Sauebonde tiltalt for ulovlig kastrering

  En sauebonde i Rogaland er tiltalt grovt brudd på dyrevelferdsloven og for å ha utøvd grov vold mot dyr etter at han over en periode på nesten fem år kastrerte 250 værlam. Det skriver TV2.

  Ifølge tiltalen skal mannen ha gjort dette uten at det var nødvendig ut fra hensynet til dyrevelferd.

  Han skal selv ha utført inngrepene og det skjedde uten bedøvelse og/eller smertelindring, går det frem av tiltalen som er tatt ut av Rogaland statsadvokatembeter.

  Straffesaken kommer opp i Haugaland og Sunnhordaland tingrett i desember, skriver kanalen.

 • Mattilsynet sier utbruddet med fugleinfluensa er alvorlig

  Det er nå plukket om lag 3000 døde fugler i Vadsø. Mattilsynet sier utbruddet med fugleinfluensa i Finnmark er alvorlig, i en pressemelding torsdag.

  – Utbruddene vi ser ulike steder i Finnmark i år, er større enn vi har sett tidligere. Massedød i tilknytning til fuglefjell har også blitt sett andre steder i Europa de siste årene. Dette er alvorlig, ikke minst for de mest sårbare artene våre, som for eksempel krykkje, sier administrerende direktør Ingunn Midttun Godal.

  Mattilsynet samarbeider med kommunene, Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Veterinærinstituttet, Miljødirektoratet, SNO, FHI, og NINA og vurderer fortløpende tiltak for å hindre smittespredning.

  – Det er viktig å fjerne døde fugler for å redusere smitte til andre fugler. Mattilsynet samarbeider derfor med aktuelle myndigheter for å få på plass best mulige ordninger i de hardest rammede områdene, sier Godal.

Flere nyheter fra Rogaland