Lovar nytt sjukehus

Dei økonomiske problema til Helse Møre og Romsdal var tema då styret i Helse Midt-Norge samla seg i dag. Det vart det stilt spørsmål i styret om dei økonomiske problema i Helse Møre og Romsdal kan stoppe planane om nytt sjukehus for Molde og Kristiansund. Det lovar samhandlingsdirektør Daniel Haga ikkje skal skje