Ligger an til å miste 55 millioner

De siste årene har gamle dieselferjer langs kysten blitt bytta ut med nye, elektriske ferjer for å spare miljøet. Fylkeskommunene Møre og Romsdal, Nordland og Vestland har stått i spissen for denne omleggingen. Nå ligger sistnevnte an til å miste 55 millioner i elferje-kompensasjon i forslaget til statsbudsjettet.