NRK Meny
Normal

Lesbisk kvinne takkar nei til prestestilling

Den lesbiske presten Hanne Marie Pedersen-Eriksen har i dag takka nei til stillinga som sokneprest i Sandøy kommune i Romsdal.

Hanne Marie Pedersen Eriksen

Den lesbiske presten Hanne Marie Pedersen-Eriksen har takka nei til prostestillinga i Sandøy kommune i Romsdal.

Foto: silje steinnes bjerknes / nrk

Pedersen-Eriksen fortel at det er med stor sorg at ho takkar nei til stillinga som soknepreststillinga i Sandøy kommune.

– Sorg fordi eg allereie har blitt så glad i menneska som eg veit ønska å ta imot meg og mitt liv på Sandøy. Samtidig kjenner eg meg letta fordi presset mot meg har vore så sterkt at det har trua grunnen eg står på, seier ho.

Omstridt sak

Pedersen-Eriksen, som er open om at ho er homofil, var i mars i sentrum av ei omstridd tilsettingssak i Møre Bispedøme. Reaksjonane var delte då teologistudenten fekk tilbod om jobben som sokneprest i Sandøy kommune fordi ho i sommar skal gifte seg med kjærasten Sigrunn.

Dette var første gang Møre Bispedømmeråd behandla ei tilsettingssak der det var kjent at søkaren var lesbisk.

Sterkt press

Pedersen-Eriksen ønsker foreløpig ikkje å snakke med media.

– Ho har takka nei fordi ho i ettertid har måtte gått i seg sjølv og kjenne på kva ho faktisk maktar etter det presset ho har stått i, seier rettleiaren hennar, Elisabeth Thorsen.

Ho fortel vidare at Pedersen-Eriksen opphavleg ønska seg jobben i Sandøy, og at ho ikkje søkte på stillinga for å utfordre systemet.

– Ho ønska jobben då ho søkte på den, og hadde tillit til at ho ville bli behandla som ein vanleg søkar. Presset i ettertid har rett og slett blitt for stort til at ho følte det var forsvarleg å ta stillinga no, seier Thorsen.

Thorsen fortel at Pedersen-Eriksen hadde forventa reaksjonar då ho søkte på stillinga, men at ho aldri hadde trudd at presset ville bli så stort.

– Ho har sjølvsagt fått mykje støtte i denne saka, men ho har også fått ekstremt mange negative meldingar både på telefon, melding osv. Ho har også blitt angripe og konfrontert av framande på opne gater, seier Thorsen.

– Eg meiner at det ikkje er ein situasjon det blir rett for ein nyutdanna prest og utsette seg for, held ho fram.

Det riktige valet

Pedersen-Eriksen har også takket nei til ei prostiprestestilling i Tromsø.

– Å takke nei til begge desse stillingane var ikkje det eg ønska, men meiner det var det riktige valet ut ifrå situasjonen, seier Pedersen-Eriksen.

– Å stå i kjente relasjonar som bygger meg opp, som ektefelle, prest og menneske blir viktigare for meg framover. Eg skal no bruke tida til å ta vare på Sigrunn og meg sjølv, held ho fram.

Innstilt på å ønske Pedersen-Eriksen velkomen

Møre bispedøme skriv i ei pressemelding at dei var innstilt på å ønskje Pedersen-Eriksen velkomen til presteteneste i Møre.

– Debatten om kyrkja sitt syn på ekteskapet vekkjer sterke kjensler anten ein støttar det eine eller det andre synet. Det visast også gjennom prosessane i denne tilsetjingssaka, skriv Bjørn Olaf Storhaug, stiftsdirektør.

– Pedersen-Eriksen viser til at presset ho har opplevd i denne prosessen har vore svært stort. Det handlar om medmenneske sin identitet og djupaste kjensler, slik ho så ope og tydeleg har gitt uttrykk for, held han fram.