NRK Meny
Normal

Funn av legionella ved Ålesund sykehus

Det er funnet legionellabakterier ved sykehuset i Ålesund. Nå setter sykehusledelsen i verk tiltak.

Video Styremøte Helse Møre og Romsdal

Det er funnet legionellabakterier både i dusjhoder og hos en pasient ved Ålesund sykehus.

Foto: Nyhetsspiller

Det var under en rutinekontroll at prøver viste legionellabakterier i deler av bygget. Det er tatt omfattende prøver ved sykehuset, etter at det kom nye, reviderte retningslinjer for legionellakontroll.

Odd Veddeng

Fagsjef ved Helse Møre og Romsdal, Odd Veddeng.

Foto: NRK

Vi var i ferd med å gjennomføre kontroller av vannledningssystemet. Dette gjorde vi i forbindelse med en oppgradering av systemene våre. Da fikk vi indikasjoner på legionella ved flere steder på sykehuset, forteller fadirektør Odd Veddeng til NRK.

De foreløpige prøvesvarene viser at det på prøvetidspunktet var legionellabakterier både i dusjhoder og ved flere steder i sykehusbygget. Etter at kontrollene ble gjennomført kom det også frem at en pasient var smittet av legionella.

– Vi kan ikke utelukke at pasienten har fått smitten under opphold ved sykehuset. Vi overvåker saken nøye, sier Veddeng.

Ledelsen ved sykehuset presiserer at pasienten hadde en alvorlig grunnsykdom, og at pasienten døde av et sammensatt sykdomsbilde.

Vi tror helst at dette er et sporadisk tilfelle, sier Veddeng til NRK.

Som strakstiltak har sykehuset nå stengt de aktuelle dusjene, og det er bestilt spesialfiltre til dusjhodene. Disse kommer på plass i løpet av helgen. I tillegg arbeides det nå med langsiktige tiltak for desinfeksjon av rørstystemene. Dette skjer, ifølge sykehusledelsen, i løpet av neste uke.

Vi kommer til å bruke spesialfilter på dusjene i et års tid fremover. Dette skal sikre at folk ikke skal få i seg smitte gjennom dusjing, sier Veddeng.

Det skal ikke være påvist flere pasienter med legionellasmitte, fremgår det av pressemeldingen fra Helse Møre og Romsdal.