Hopp til innhold

– Hundre ganger bedre enn å gå på museum

Forskere tror en viktig høvding har regjert på Smøla for over 1000 år siden. Nå vil kommunen lære vekk historien på premissene til de nye generasjonene.

Barn som bruker Voice of Norway-appen med AR-visualisering av Edøyskipet.

VIKINGSKIP: Her ser barna en 3D-framstilling av Edøyskipet på mobilen. Fiktive figurer dukker også opp, i en historie hvor de må gå fra sted til sted.

Foto: Marius André Jenssen Stenberg / NRK

Ungene flokker seg sammen for å se vikingskipet som dukker opp på mobilskjermen. Aksel beveger seg rundt for å se vikingskipet fra ulike vinkler. Egentlig ligger det rett under føttene deres.

– Det er ganske kult, da kan alle lære seg hva som faktisk skjedde. Det er hundre ganger bedre enn å gå på et museum, sier Aksel Torset.

Han fikk prøve AR-konseptet «Gjenferd» som ble lansert på Smøla på Nordmøre i helga. AR står for «argumentet reality», og betyr at man legger digitale effekter opp på et bilde. Litt likt som den populære appen «Pokémon Go».

I tillegg til at man kan se vikingskip som egentlig ligger under jorda, dukker også skuespillere opp for å fortelle historier fra vikingtiden.

Et viktig høvdingsete

For to år siden ble et vikingskip funnet på Edøya på Nordmøre. Den strategiske plasseringa langs norskekysten, sammen med stadig nye arkeologiske funn, gjør forskerne stadig sikrere på at en svært viktig høvding er gravlagt her.

– I leia her har alle skip i jernalderen måttet seile. Det gjør at den som har regjert her, har kunnet kontrollere all trafikk og handel langs kysten. Her kan du skattlegge alt, sier arkeolog Knut Paasche i Norsk institutt for kulturminneforskning.

Knut Paasche

EDØY: Arkeolog Knut Paasche fortalte lokalbefolkningen om arbeidet med de arkeologiske funnene på Edøy.

Foto: Marius André Jenssen Stenberg / NRK

Kan bli liggende i jorda

Men fortsatt ligger skipet i jorda, og det kan det komme til å gjøre lenge. Jordsmonnet og mange generasjoner med landbruk gjør det usikkert hvor mye som egentlig er igjen.

– Gravhaugen er borte, store deler av skipet er borte, mens det eventuelt er bunnen som er bevart. Mange ser nok for seg et stort flott skip, men det er tusen år gammelt, og høyst sannsynlig er veldig mye råtnet bort, sier Paasche.

Teknologien gjør at de kan begynne å rekonstruere skipet før de har åpnet opp grava, og framover blir disse verktøya bare bedre og bedre.

Finner nye måter å formidle historia

Smøla kommune har en storstilt satsing på formidling av den historiske arven, som AR-appen Voice of Norway bare er en del av.

– Vi veit det er veldig mange barn og unge som bruker utrolig mye tid framom skjermen. Det å få dem ut, i aktivitet og aktivt med i det vi kan bruke teknologien til, er viktig, sier Laila Skaret, driftsleder for Gurisenteret i Smøla.

Laila Skaret, kulturrådgiver i Smøla kommune.

SMØLA: Laila Skaret er kulturrådgiver i Smøla kommune. Hun er også driftsleder for Gurisenteret, som er scene for et årlig historisk spel.

Foto: Marius Andre Jenssen Stenberg / NRK

Lørdag åpnet et visningssenter for kulturminner rett ved Edøyskipet. I tillegg til utstillinga har de funnet på mange konsepter for barn. De har en kodeknekkerløype i app, arkeolog for en dag, og 3D-printing av historiske funn.

På denne måten formidler de historia på premissene til de nye generasjonene. Og at skipet blir liggende under jorda, er kanskje ikke så farlig.

–Det er egentlig et spenningsmoment det også. Det kan få lov til å ligge der, og kanskje en dag får vi se det, sier Skaret.

Vikingbarn på Edøy

AKTIVITET: På Edøy var det mange aktiviteter for barn og unge da nytt visningssenter ble åpnet i helga. Barna lekte i vikingklær, og inne i den gamle kirka var det «Escape Room».

Foto: Marius André Jenssen Stenberg / NRK