NRK Meny
Normal

Kurser fotballmammaer og -pappaer

Foreldre som trener aldersbestemte lag trenger mer kursing og økt kompetanse, mener fotballkretsene.

Fotballtrening for barn

Illustrasjon.

Foto: Arild Eskeland / NRK

Nordmøre og Romsdal fotballkrets satser i år stort på et nytt kurs, som de har gitt navnet Barnefotballkvelden.

Flere barn spiller fotball

Kurset sikter seg inn mot foreldre som får treneroppgaver for barn opp til 12 år.

Erik Hals

Erik Hals er leder i Nordmøre og Romsdal fotballkrets.

Foto: Picasa 2.7

- Vi har hatt en stor økning på tallet lag i fylket og i landet. Den største økningen er i barnefotballen, spesielt blant jenter. Trenerne blir i stor grad rekruttert blant foreldre, og mange av disse har ikke noen trenerfaglig bakrgrunn, sier daglig leder i Erik Hals i Nordmøre og Romsdal fotballkrets.

Foreldre som ikke har fotballkompetanse greier ikke å gjøre en god nok jobb med barna. Mellom anna fører dette til at mange må stå i kø under treninga.

- Barna skal være i aktivitet når de først er på trening, de skal få mest mulig ballkontakt. Vi har eksempel på at det blir samlet en åtte - ti barn som har en ball. Da står de i kø og det blir for liten ballkontakt, sier Hals.

Lang vei å gå

Erik Hals mener at det blir stadig flere kompetente trenere i ungdomsfotballen, og at dette har gitt økt status. Men i barnefotballen er det enda en lang vei å gå.

- I de større klubbene er det flere som har trenerkoordinatorer som tar seg spesielt av trenere i barnefotballen, men det er fortsatt et stykke igjen. Vi ønsker selvsagt mest mulig kompetanse så langt ned som mulig, fordi vi starter påvirkningen første dagen barna møter opp på fotballtrening, sier Hals.

- Kan bli trent feil

AaFK-trener Kjetil Rekdal mener kompetanseheving til trenerne i barnefotballen er viktig.

Kjetil Rekdal

AaFK-trener Kjetli Rekdal.

Foto: Frode Berg / NRK

- Om trenerne ikke har god nok kompetanse, lærer ikke barna nok. Da kan det bli trent på feil ting. Det er i aldersgruppen seks til 13 år vi ligger mest bak i Norge i forhold til mange andre land.

Rekdal vil likevel skryte av foreldre og frivillige som stiller opp, fordi uten disse ville det vært mindre aktivitet.

- Men dess mer kompetanse en kan få gitt de yngste tidligere, jo bedre er det. Da får barna lært og utviklet seg tidligere, og står bedre rustet til fotballen når det blir alvor og konkurranse, sier AaFK-treneren.