Hopp til innhold

KS: – Rikelig rom for forbedring

– Det siste statsbudsjettet fra regjeringen Solberg gir betydelig rom for regjeringen Støre til å forbedre kommuneøkonomien, sier KS-leder Bjørn Arild Gram. Veksten i frie inntekter er på to milliarder kroner som Gram mener er lavt i forhold til hva regjeringen tidligere har varslet. Gram viser også til at regjeringen på flere områder foreslår å skyve statlige utgifter over på kommunene, blant annet ved nok en gang å svekke den statlige toppfinansiering av særlig ressurskrevende tjenester.

Bjørn Arild Gram, styreleder i KS
Foto: Hege K. Fosser Pedersen / KS