Kronprinsen: – Konferansen er en del av et større bilde

Kronprins Haakon måtte svare på kritiske spørsmål da han møtte pressen i Ålesund mandag. SIKT-konferansen for unge ledere har fått kritikk for å være elitedyrkende, men det var kronprinsen ikke enig i.

Kronprins Haakon Magnus

KONFERANSE: Kronprins Haakon er i Ålesund for den årlige SIKT-konferansen. Konferansen har tidligere fått kritikk for å dyrking av næringslivets elite og for å være politisk.

Foto: Lise Kristin Valgermo / NRK

SIKT-konferansen er ett av prosjektene kronprins Haakon har jobbet med i mange år. Konferansen har tidligere fått kritikk for å være politisk og bevege seg inn på næringspolitikk. Kronprinsen måtte svare på en rekke spørsmål om dette da han møtte pressen i Ålesund mandag.

– Konferansen må sees i sammenheng med de andre tingene vi gjør. Dette er en brikke i det store bildet, svarte kronprinsen.

- Som for eksempel prosjektet Gjestebud, der vi inviterer folk fra ulike samfunnslag og når vi jobber med Kronprinsparets Fond (prosjektarbeid for ungdom som risikerer å falle utenfor, journ.anm.), og får ungdom sammen på den måten.

Forsvarte konferansens mål

Kronprins Haakon

Kronprins Haakon møtte unge ledere og talent, under et dialogmøte i regi av Næringsforeningen i Ålesundregionen.

Foto: Lise Kristin Valgermo / NRK

Målet med konferansen er at unge ledere og talent skal komme sammen for å utveksle ideer og inspirere hverandre.

– Jeg tror på å samle mennesker. Det har vært en måte Kongehuset har jobbet på i i mange år. SIKT er en videreføring av det, sier kronprinsen.

SIKT har hatt høyt profilerte foredragsholdere i konferansene sine. I år skal blant andre konsernsjef i Hurtigruten Daniel Skjeldam og administrerende direktør i Devold, Cathrine Stange, delta.

Kritikken har også handlet om at flere foredrag er korte, og at det derfor er minst like viktig at ledere får drive nettverksbygging mellom programpostene. Heller ikke det er kronprinsen enig i.

– Dette er en gruppe mennesker som vil noe bra. De har den drivkraften vi ser etter. Dersom de lykkes er det bra, ikke bare for de som er her, men for hele samfunnet.

– Det har aldri vært en politisk konferanse

Kronprinsen fikk også spørsmål om konferansen var endret etter kritikken om at den har vært for politisk.

– Dette har aldri vært en politisk konferanse. Vi prøver hele tiden å forbedre oss. Det er viktig med kritikk, og vi lærer av det og tar tak.

På spørsmål om det er rett å bruke offentlige midler til en slik konferanse, svarte kronprinsen at han ser dette som en del av sitt offisielle virke.

– Jeg har lyst til å bidra til fremtidens løsninger for Norge. Og jeg vil være med på å bidra positivt til et varmt og inkluderende samfunn.