NRK Meny
Normal

– Ikke noe er forandret

I desember slo kommunelegen i Rauma alarm om forholdene i hjemmetjenesten. Rapporten fra Fylkesmannen slakter kommunen. Men foreløpig er ikke noe gjort for å bedre forholdene, sier kommuneoverlege Jon Sverre Aursand.

Åndalsnes
Foto: Ulrik Grüner Vestad

18 desember varslet kommunelegen i Rauma fylkeslegen om flere konkrete hendelser knyttet til feilmedisinering i hjemmetjenesten i Rauma.

Rapporten fra Fylkesmannen slår nå fast at Rauma kommune har brutt kravet om å gi forsvarlig helsehjelp til en pasient i helse- og omsorgstjenesten. Feilmedisineringen kunne ført til både død og alvorlige indre blødninger for pasientene om det ikke hadde blitt oppdaget.

– Ting er fremdeles ikke på plass i Rauma. Det skjer fremdeles uheldige episoder knyttet til manglende rutiner hos hjemmetjenesten, sier Aursand.

Kunne mistet livet

Kommuneoverlege i Rauma Jon Sverre Aursand

Ting er fremdeles ikke på på plass i Rauma, sier kommuneoverlege Jon Sverre Aursand.

Foto: Brede Røsjø

Fylkesmannen har nå kritisert kommunen for tre konkrete saker. I to av sakene ble det lagt medisiner for to uker i en dosett som bare er beregnet på en uke. Det førte til at beboerne tok dobbel dose, med blant annet blodfortynnende medisiner.

–Dette kunne gått helt galt. Jeg skjønner ikke hvordan en i det hele tatt kunne gjøre dette, men det var vel en teori om at en kunne spare tid ved å legge dobbelt opp med medisiner, sier Aursand.

Den tredje pasienten fikk ikke de medisinene vedkommende trengte.

Les også: Frykter for liv og helse i Rauma

Umulig å skaffe seg oversikt

Fire måneder etter at han slo alarm mener kommunelegen at det er umulig for de ansatte å skaffe seg oversikt over alt de trenger å vite om brukerne av hjemmetjenesten.

– Ansatte har ikke rutiner eller nok tid for å skaffe seg nødvendig kunnskap og oversikt over hvordan klientellet har det fra dag til dag. De rekker ikke å lese rapporter, og det er ofte altfor mange personer knyttet til en bruker, og de er ofte dårlig forberedt før besøkene, sier Aursand.

Skylder på ledelsen i kommunen

Kommunelegen vil ikke legge ansvaret for problemene på de ansatte. Ifølge Aursand springer de beina av seg.

– På det meste hadde vi 130 institusjonsplasser. Nå skal vi ned i 83. Samtidig blir også hjemmebasert omsorg redusert. Ledelsen i kommunen vil ikke lytte til sykepleieren og de som jobber i tjenesten. De velger å lytte til byråer som skal gjøre de til den mest effektive kommunen på eldreomsorg i Norge. De glemmer at effektivitet ikke er det samme som kvalitet, sier Aursand.

Frist til 1. august

Fylkesmannen har nå gitt Rauma kommune frist til 1. august med å etablere rutiner og tjenestetilbud som fylkeslegen kan akseptere.

– Vi skal ha møter om dette i ukene fremover. Kommunen må lage prosedyrer for å hindre at dette skjer igjen. Jeg regner med at kommunen skal ha planene klare i god tid før 1. august, sier Aursand.

Kommunen gjennomførte en omorganisering og effektivisering av pleie- og omsorgstjenestene sine fra 1. januar 2015.

– Erfaringene viser at hjemmetjenestene fungerte langt bedre før omorganiseringen, mener Aursand

NRK har forsøkt å få tilsvar fra både ordfører Lars Olav Hustad og rådmann Oddbjørn Vassli i Rauma. Men foreløpig har de to ikke svart på henvendelsen fra NRK.