Krever strakstiltak

Eikesdal Bygdalag krever strakstiltak for å sikre den rasfarlige vegstrekninga ved Ågothammaren på fylkesvegen langs Eikesdalsvannet. Fylkeskommunen har prioritert rassikring av vegen, men først etter at fylkeveg 63 mellom Geiranger og Eidsdal er fullført, og det er ikke satt av penger. Bygdefolk forteller at stadig oftere faller det store steiner ned i vegbanen, og frykter at liv kan gå tapt hvis det ikke kommer tiltak, sier leder i bygdelaget, Inga Berit Utigard.

Ras ved Ågothammaren i Eikesdal
Foto: Eikesdal bygdalag