Knuste rasgjerdet

Helikopterbildene viser at raset knuste sikringen som skulle stoppe steinsprang.

Ras Sunndal
Foto: Eirik Haukenes / NRK

I fjellsida, like over Riksveg 70 er det satt opp gjerder som skulle stoppe streinsprang. Raset som gikk knuste sikringen.

Helikopter

NRK fløy med helikopter over rasområdet nå i formiddag. Fra høyden kan ma se steinmassene, og ikke minst vegen steinene har tatt gjennom rassikringen.

Bil tatt av skred ved Oppdølsstranda
Foto: Jan Erik Vangen

Tunnel

Bildet viser en av tunnelene i området. - Riksveg 70 blir ikke rassikker før det blir bygt tunnel på hele strekningen, sier ordfører Tove Lise Torve til NRK. Hun sier de nå følger spent med på hvilke konklusjoner geologene kommer med. Hun frykter at vegen kan komme til å bli stengt lenge.

Tove-Lise Torve

Ordfører i Sunndal, Tove-Lise Torve.

Foto: NRK

Hurtigbåt

Sunndal kommune har rekvirert hurtigbåt som skal gå forbi rasstedet. Denne kommer fra Hitra, og vil være i trafikk mandag ettermiddag.