Hopp til innhold

Kjønnsbalansen på plass i Ørskog

To kvinner har sagt ja til å være med i gruppa som jobber med nye Ålesund kommune. Dermed er fordelinga mellom kjønnene lovlig.

Torill A. Leganger og Janet Roelofs

Torill A. Leganger (Ap) og Janet Roelofs (Sp) har sagt ja til å jobbe med kommunesammenslåing i nye Ålesund kommune.

Foto: Privat

– Vi applauderte vår egen innsats og eget vedtak mot slutten av møtet, forteller Ørskog-ordfører Knut Helge Harstad (H).

Knut Harstad

Ørskog-ordfører Knut Helge Harstad (H) er fornøyd med at kommunen nå etterkommer kravet om kjønnsbalanse i gruppa som skal jobbe med kommunesammenslåing.

Foto: Trond Vestre / NRK

Torsdag kveld valgte kommunestyret i Ørskog inn to kvinner og tre menn i gruppa som skal arbeide med storkommunen nye Ålesund. Det skjedde etter at det i de første rundene var vanskelig å få med kvinner. Loven krever 40 prosent kvinner i gruppa.

Torsdag sa Torill A. Leganger (Ap) og Janet Roelofs (Sp) ja til å være med i gruppa, som sammen med gruppene fra de øvrige kommunene som skal slå seg sammen utgjør den såkalte fellesnemda.

ørskog

Kvinner med mange verv

Leganger har, sammen med flere kvinner i kommunestyret, tidligere vært skeptisk til å gå inn i gruppa grunnet mange verv og en travel hverdag.

Hva fikk deg til å endre mening?

– Jeg har vært interessert hele veien, men har vært travel med andre verv. Men jeg har respekt for Fylkesmannens krav om kjønnsbalanse, og mener selv at det er et viktig tiltak. Menn og kvinner har forskjellige kvaliteter, og jeg tror dette blir bra.

Hun understreker at hun vil gjøre sitt beste i arbeidet fremover, selv om hun tidligere ikke har ønsket å gå inn i gruppa.

Det blir ikke for travelt?

– Nei, men jeg må nok delegere litt.

Knut Helge Harstad mottar ordførerklubba i Ørskog fra varaordfører Geir Peter Aure

Varaordfører Geir Peter Aure (V/KrF) og ordfører Knut Helge Harstad (H) i Ørskog har fått med seg to kvinner i gruppa som som skal jobbe med kommunesammenslåing fremover.

Foto: Trond Vestre / NRK

Janet Roelofs forteller at det er flere grunner til at hun takket ja til å gå inn i gruppa.

– Det så ut som Sp ikke ville være representert, og derfor meldte jeg meg. Dessuten mener jeg det er viktig at begge kjønn er representert. Jeg har jeg ikke sans for tvang, og ville derfor at vi heller skulle bli enige om en løsning.

Ikke nødvendig med hjelp i hjemmet

I forrige uke meldte Randi Frisvoll (KrF) i Haram kommune at hun synes politikerne i Ørskog har ansvar for å legge til rette for at kvinner skal kunne ta på seg verv, for eksempel ved å dekke utgifter til husvask og barnepass.

Ørskog-ordfører Harstad (H) sier det ikke var slike gjøremål som gjorde at de aktuelle kvinnene har det travelt, og at det derfor ikke ble aktuelt å tilby disse virkemidlene.

– Vi har fått klar tilbakemelding fra Assisterende Fylkesmann Rigmor Brøste om at vedtak gruppa tar uten riktig kjønnsbalanse vil bli erklært ugyldig. Kommunestyret har hele tiden samarbeidet konstruktivt for å finne en løsning,og vi er glade for å være i mål, sier han.

To kvinner også i varagruppa

Gruppa består nå av ordfører Knut Helge Harstad (H), varaordfører Geir Peter Aure (V/KrF), Olav Kjetil Sjøholt (H), Torill A. Leganger (Ap) og Janet Roelofs (Sp).

Også gruppa med varaer har fått to kvinner på plass, og består nå av Helene Børretzen Fjørtoft (V/KrF), Therese Iren Sæter (FrP), Arne Abelseth (Ap), Frode Andresen (H) og Odd Bertil Yksnøy (Ap).