Stor katastrofeøvelse i Surnadal

I dag var det full utrykning i Surnadal. En av de største øvelsene som noen gang har vært arrangert i Midt- Norge gikk av stabelen.

Katastrofeøvelse i Surnadal

Se bilder fra katastrofeøvelsen i Surnadal.

I øvelsen ble det simulert en gasseksplosjon på Surnadal videregående skole.

– Uten å gå nærmere inn på detaljer, vil nedre Surnadal bli sterkt preget av utrykning denne dagen, fra formiddagen til langt utover ettermiddagen. Vi skal øve på en simulert ulykke som i realiteten kan være virkelig. Den er en fenomenalt stor øvelse som blir interessant, krevende og lærerik, sier Reidar Brøske i øvelsesledelsen.

Da alarmen gikk klokken 10:00 i dag var det varaordfører Lilly Gunn Nyheim som satt krisestab. Rapportene hun fikk inn var at det har skjedd en eksplosjon på skolen, og mange av elevene er kritisk skadd.

De forskjellige nødetatene får en stor utfordring under dagens øvelse og formålet med øvelsen er å se om den kommunale krisestab i Surnadal klarer å håndtere en slik situasjon.

Over 1000 personer involvert

Krisestab er satt

Kommunen har satt krisestab under øvelsen i Surnadal.

Foto: Erik Hattrem / NRK
Varaordfører Lilly Gunn Nyheim får alarmtelefonen

Øvelsen er i gang: Varaordfører Lilly Gunn Nyheim får alarmtelefonen.

Foto: Erik Hattrem / NRK
Krisestab

Krisestaben har sendt en mann ut til skolen med live-kamera på hodet. Slik kan de følge situasjonen ved skolen.

Foto: Erik Hattrem / NRK

80 redningspersonell, 15 utrykningskjøretøy, redningshelikopter, og muligens flere ambulansehelikopter vil være involvert i øvelsen. I tillegg vil 200 elever og lærere fra Surndal videregående skole delta.

Siden øvelsen vil foregå på Øye skoleområde i selve skoletiden, vil også 1000 elever og lærere være berørte.

Utgangspunktet for øvelsen vil være en simulert alvorlig hendelse i kommunen.

Ambulansetjenesten i Surnadal har vært initiativtaker og koordinator av planleggingen og gjennomføringen av øvelsen. Øvelsesledelsen er sammensatt av ambulansetjenesten, politiet, Surnadal kommune, Surnadal videregående skol og Surnadal Røde Kors. Legetjenesten i Surnadal vil også bli sterkt inkludert i selve øvelsen. Surndal Røde Kors vil stille med 15–20 personer.

– Hensikten med øvelsen er å øve redningstjeneste i samhandling og samordning lokalt blant alle nødetater og Røde Kors, for å kvalifisere seg enda bedre til en stor hendelse. Når det er sagt så har integrerte øvelser mellom nødetater og Røde Kors i Surnadal kommune resultert i at samhandlingen mellom disse er helt unik, også på landsbasis, sier Brøske.

Planlagt i flere måneder

Planleggingsfasen har pågått et par måneder, i tett samarbeid med skoler og barnehager i området Øye. Det er nemlig dette området som får hovedtrykket under øvelsen.

At en frivillig organisasjon er involvert på denne måten helt fra startfasen av en slik simulert hendelse er unik i både distrikts- og landssammenheng, sier Reidar Brøske.

– Mange lokale krefter bidrar med stort engasjement og ofrer mye fritid på at beredskapen til stadighet blir oppdatert. Under øvelsen skal det ikke forvoldes skade på noe eller noen, den skal utføres så proft som mulig, men med en god sikkerhetsmargin på alt som blir foretatt. Dette blir både en interessant, krevende og lærerik øvelse, fastslår Brøske.

Ambulanser

Ambulansetjenesten i Surnadal har vært initiativtaker og koordinator av planleggingen og gjennomføringen av øvelsen.

Foto: Eirik Haukenes / NRK