NRK Meny
Normal

Hvem vil være prest i utkantstrøkene?

Det kan bli prestemangel i utkantene når generasjonsskiftet kommer for fullt. Teologistudenter fra hele landet er denne uken i Molde og skal finne ut om de vil bli prest.

Mange er på veg ut - for få er på veg inn. Om lag ein tredel av prestestanden i Den Norske Kyrkja er over 60 år. Mange kyrkjer står utan teolog, og rekrutteringa går sakte. Denne veka møttest biskopar og teologi-studentar frå heile landet i Molde.

Se TV-reportasjen: Teologistudentene Hanne Øygard (t.v.) Ingeborg Finsådal er blant de som vurderer presteyrket etter endt utdanning.

Det er for få unge teologistudenter fra Møre og Romsdal under utdanning til å fylle stillingene som blir ledige når generasjonsskiftet slår ut for fullt.

Da må man rekruttere fra andre steder i landet og det blir en utfordring. Biskop Ingeborg Midttømme i Møre bispedømme sier det er vanskelig å få prester til utkantene.

Molde domkirke

Få unge teologistudenter fra Møre og Romsdal kan skape vanskeligheter med å rekruttere prester til bispedømmet i framtida.

Foto: Norsk kirkeleksikon / Kjell Langmyren

– Vi kan ha mange søkere, men de som ikke er fra området sog har noen tilknytning søker mange stillinger rundt omkring i landet og tar det stedet de har mest lyst på, sier Midttømme.

Hun vet at Kirka står foran en stor utfordring og mener menighetene har en jobb å gjøre ved å oppmuntre unge mennesker til å studere teologi.

– Det er mange av prestene våre som nå går av med pensjon. Vi er helt avhengig av at nye kommer til. Jeg skulle ønske det var mange flere fra Møre og Romsdal som valgte å gå den veien, sier hun.

Les også: Frykter prestemangel i Trøndelag

Har bestemt seg for å bli prest

Rundt 30 unge teologistudenter er i Molde denne uka og møter blant annet fire biskoper. Temaet for denne samlingen er: «Jeg - en prest?»

Johannes Kvangarsnes teologistudent fra Emblem i Ålesund har bestemt seg for å bli prest etter studiet. Men det var først halvveis ut i studiet at han bestemte seg.

Foreløpig har han ikke tatt stilling til om han vil søke seg til et utkantstrøk.

– Det må være et menighetsliv som jeg opplever at jeg er en del av og en kontakt mellom kirken og samfunnet, sier han.

Kvangarsnes er den eneste studenten fra Møre i samlinga i Molde.

Artikkelen fortsetter etter bildet.

Ingeborg

Biskop Ingeborg Midttømme og teologistudent på 3.året, Johannes Kvangarsnes, fra Ålesund på samlingen i Molde.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Fem prestegjeld uten teolog

Fem prestegjeld i Møre og Romsdal står uten teolog. Ifølge Ingeborg Midttømme er det en veldig krevende situasjon.

– Menighetene lurer på hvorfor ingen vil komme å være prest hos dem. Og der utfordrer jeg menighetene til å fortelle folk om hva er det gode livet det

Både Smøla, Sandøy og Vanylven kommune i Møre og Romsdal sliter med rekrutteringen.

– Jo mindre stedene er, jo tettere er kirka vevd inn i folk sitt liv, sier Midttømme.

Rekruttering av nye prester blir en de viktige oppgavene for Presteforeninga, mener nyvalgt leder, sokneprest i Averøy, Carina Møller.

– Vi får vise frem at dette er et sted der det er godt å være prest, sier Møller.