Hopp til innhold

Jobber som normalt

Det konkursrammede avfallsselskapet RenoNorden har sendt melding til sine ansatte om at deres ansettelsesforhold ikke er avsluttet og at ansatte skal gå på jobb som vanlig. Ansatte som har krav på lønn og feriepenger vil kunne søke om å få dette utbetalt fra NAV Lønnsgaranti. Kreditoren DNB har tilbudt seg å forskottere betaling av utestående feriepenger. Det vil bli holdt informasjonsmøte for avdelingslederne i morgen onsdag.