Hopp til innhold
Søppelbil RenoNorden i Ålesund
Foto: Sissel Brunstad / NRK

RenoNorden

Oppsummert

RenoNorden er Nordens største aktør innan hushaldningsrenovasjon og har dei siste åra levert tenester til over fem millionar menneske i fire ulike land. Det siste året er selskapet skulda for brot på Arbeidsmiljølova.

  • Forhandlar med konkursbuet

    Renovasjonsselskapet ÅRIM på Sunnmøre er no i forhandlingar med konkursbuet etter RenoNorden og med DNB med sikte på å ta over bilar og tilsette. Representantskapet i ÅRIM blei orientert om prosessen torsdag ettermiddag. Leiar i representantskapet, Tore Johan Øvstebø, håper at forhandlingane fører til at brukarane skal merke minst muleg av konkursen.

    Tore Johan Øvstebø
    Foto: Synnøve Hole / NRK
  • Jobber som normalt

    Det konkursrammede avfallsselskapet RenoNorden har sendt melding til sine ansatte om at deres ansettelsesforhold ikke er avsluttet og at ansatte skal gå på jobb som vanlig. Ansatte som har krav på lønn og feriepenger vil kunne søke om å få dette utbetalt fra NAV Lønnsgaranti. Kreditoren DNB har tilbudt seg å forskottere betaling av utestående feriepenger. Det vil bli holdt informasjonsmøte for avdelingslederne i morgen onsdag.