Historisk godt år for Tussa

I fjor produserte Tussa mindre kraft enn normalt, men dei enda opp med eit historisk godt resultat for nettverksemda.

Tussa kraftverk, Bjørke i Hjørundfjorden

Her frå Tussa kraftverk i Bjørke i Hjørundfjorden.

Foto: Tussa

Tussa skriv i ei pressemelding at 2013 var eit år utanom det vanlege. Rekneskapen for fjoråret viser samla driftsinntekter på 834,3 millionar kroner mot 664,6 millionar i 2012.

Dei har hatt ei auke i omsetninga på over 25 prosent, og årsaka til auka er mellom anna knytt til nettinntekta etter orkanen Dagmar.

Kraftig auke i utbytet

Tussakonsernet har bestemt at dei skal betale ut 21,2 millionar i utbytte til sine eigarar. Dette er 15 millionar kroner meir i forhold til utbytet i 2012, og utgjer 7000 kroner per aksje.

Tussakonsernet har og hatt mindre sjukefråvær enn tidlegare. I 2013 låg fråværet på fire prosent og dette er ein nedgang på 0,4 prosent mot året før.

Siste video/lyd

Dei tre siste åra har meir enn 450 alvorleg psykisk sjuke kome seg inn i arbeidslivet.
Dette skjer etter eit aktivt samarbeid mellom NAV og helsevesenet.
Ein ny forskingsrapport viser at pasientane blir friskare av å jobbe.
Ein rakett er kanskje det som skal til for å gjere skuleelevar interesserte i naturfag. 
Elevar på Gjermundnes i Vestnes har utvikla ein rakett som skal få barn og unge til å bli i fyr og flamme.
Nokre som er glade i å boltre seg på kjøkenet er elevane ved Borgund vidaregåande i Ålesund. Dei elskar å bake - og å smake.