NRK Meny
Normal

Hadde regnet med utbytte

Tussakonsernet har ikke råd til å gi eierne utbytte i år. Det gir hodebry for Ørsta kommune som har budsjettert med 18 millioner i utbytte.

Rune Hovde

Rune Hovde og Ørsta kommune hadde regnet med å få utbytte fra Tussa. Med 18 millioner kroner mindre til drift, må Hovde og kollegaene lage en ny plan.

Foto: Høgre

Tussakonsernet endte med resultat etter skatt på minus 16 millioner kroner i fjor. Fjoråret var preget av nedgang i både kraftpriser og kraftforbruk i området. På slutten av året kom orkanen Dagmar som ga store merkostnader for Tussa.

Gir ikke utbytte

Stortingsrepresentant Svein Gjelseth (Ap).

Svein Gjelseth

Foto: NRK

Styret i Tussa kraft har derfor vedtatt at det ikke blir gitt utbytte til eierne i år.

– Man må tenke på eierne, men som styremedlemmer er det selskapet vi må tenke på i første rekke, sier styreleder Svein Gjelseth.

Går glipp av store summer

Det betyr problemer for eierne som har budsjettert med disse inntektene.

Tussa er et interkommunalt energiselskap. Ørsta kommune er største eier med 36 prosent av aksjene, etterfulgt av Herøy kommune med 17 prosent og Volda kommune med 16 prosent. I fjor ble det utbetalt 45,5 millioner i utbytte til eierne.

Hadde regnet med 18 millioner

Ørsta kommune har gjort seg avhengig av denne inntekten, og har i år som i fjor budsjettert med å få 18 millioner kroner i utbytte.

– Ørsta kommune må nå, som alle de andre kommunene som hadde budsjettert med inntekter fra Tussa kraft, finne en måte å få løst oppgavene våre i 2012, sier Rune Hovden, ordfører i Ørsta.

– Hvordan skal dere få dette til?

– Dette er en såpass omfattende jobb at det ikke går an å svare på stående fot. Vi må begynne på jobben for fullt like etter påske, sier han.

I radionyhetene til NRK Møre og Romsdal mandag 2. april får du høre mer om denne saken.