NRK Meny
Normal

Her må biler berges flere ganger i måneden

Unødvendig biltrøbbel og tom tank er oftest grunnen til at det blinker rødt i inngangen til Ålesundstunnelene.

Kø Ålesundstunnelane

Dette er ikke en uvanlig situasjon på Kverve. Her er Valderøytunnelen stengt.

Foto: Charlotte Ervik / NRK

Opp til flere ganger i uka kan bilister møte stengte tunneler i Ålesund. Magne Tjønnøy i politiet sier til NRK at tunnelene ofte stenges på grunn av unødvendig biltrøbbel.

– Vi opplever ofte at biler stopper fordi de ikke har nok drivstoff på tanken. Noen steder er det så uoversiktlig og bratt at tunnelene må stenges til bilen er berga.

Bensintørre biler

Lange køer ved Ålesundstunnelene

Seksjonsleder for operasjonssentralen i Ålesund, Magne Tjønnøy, sier at tunnelene ofte stenges fordi bilistene ikke har fylt nok drivstoff.

Foto: Remi Sagen / NRK

Tunnelene har stått fjellstøtt nord for Ålesund siden 1987. Sammen gav Ellingsøy- og Valderøytunnelen fergefri veiforbindelse mellom Ålesund og øyene utenfor, og det ble den eneste veien til Ålesund lufthavn Vigra.

Tjønnøy forteller at mange ikke er klar over hvor mye drivstoff bilen bruker opp de bratte bakkene i tunnelene. Og dersom det er lite på tanken blir det liggende i ene enden, og bilen stopper.

Vil ha færre stengninger

Fra juni i fjor har Vegtrafikksentralen registrert stenging av tunnelene 40 ganger på grunn av bilberging og gjenstander i veibanen. Ole Jan Tønnesen i Statens vegvesen kan ikke garantere at alle stengningene er registrert. Planlagte stengninger er ikke medregnet.

Ole Jan Tønnesen

Ole Jan Tønnesen i Statens vegvesen vil ta en ny diskusjon med bilbergerne og politiet om hvorfor tunnelene stenges så ofte.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

– Politiet kan ha stengt tunnelene flere ganger. Men hittil i år ser vi at tunnelene har stengt minst to ganger i uka, sier Tønnesen.

Sammen med politiet og bilbergingsselskapene vil han diskutere hva som må til for å få ned antall stengninger.

– Nå er det grunn til å ta en ny runde. Tunnelene stenges for ofte, sier han.

Tønnesen håper at de vil få bedre system for stenging og køhåndtering med tiden og også videoovervåkning i tunnelene – men slik det er nå strekker ikke pengene til.

Forsinker fly

Lufthamnsjef Tor Hånde

Lufthavnssjef ved Ålesund lufthavn Vigra er enig med politiet om at det er veldig synd at de fleste stengningene skyldes at biler er bensintørre.

Når det er trøbbel i den ene tunnelen blir også den andre stengt for å hindre at biler blir stående i kø inne i tunnelen. Det skaper spesielt stor frustrasjon for folk som skal til flyplassen.

Lufthavnssjef Tor Hånde har inntrykk av at tunnelen stenges oftere nå enn før. At bensintørre biler ofte er årsaken til stenginga syns han er egoistisk og lite gjennomtenkt.

– Det kan fort bli kritisk for dem som skal reise, men det er også trasig for dem som lander. Flya kan bli forsinka, og man risikerer å ikke rekke flyet, sier Hånde.

Lufthavnssjefen forteller at tunnelstenginga fører til at mange ankommer flyplassen samtidig. Stressa passasjerer blir da stående i lange køer.

Står ofte farlig til

Køer fordi Ellingsøytunnelen er stengt

Både Ellingsøy- og Valderøytunnelen blir ofte stengt samtidig for å hindre at folk ikke blir stående inne i tunnelene. Her ved inngangen til Ellingsøytunnelen i Ålesund.

Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

Tjønnøy forteller at de må stenge når biler blir stående farlig til i tunnelene for å ta vare på liv og helse, og nesten alltid er bilene avhengig av bergingsbil.

– Vi prøver å være så raske som mulig, sier han.

Men det er ikke bare mangel på drivstoff som senker bommen foran tunnelene. Også trafikkuhell, fotgjengere i tunnelen, motortrøbbel og gjenstander i veien er årsaker til stenging.