Hopp til innhold
Anders Kjeldsen klarte så vidt å unnslippe da en svær stein braste ned på E16 i Gudvangen.

Strekningar med ekstrem rasfare blir nedprioritert

Breie snøskred skal prioriterast framfor steinras i kampen om rassikringsmidlane. Fylkeskommunar protesterer kraftig mot forslaget.

Råkjørte forbi UP

Her råkjører bilføreren forbi UP i 158 kilometer i timen

I full fart kjørte de to førerne forbi Utrykningspolitiet på Sunnmøre. – Helt uakseptabelt, sier UP. Siden i sommer har flere tråkket hardt på pedalen på denne strekningen.