Lege nektet å ta telefon når fylkeslegen ringte

Vikarlegen på et sjukehjem på Sunnmøre nektet å ta telefonen da fylkeslegen ringe. Flere ganger la han på røret da fylkeslegen fikk svar på telefonen. Nå skal Helsetilsynet granske legens virksomhet.

Christian Bjelke

Fylkeslege Christian Bjelke ber nå om at Helsetilsynet avgjøre hva som skal skje med vikarlegen.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Det var i desember i fjor at fylkeslegen i Møre og Romsdal mottok en bekymringsmelding fra kommunelegen på Sunnmøre.

Kommunelegen var bekymret for den medisinske praksisen som vikarlegen utførte. Legen var innleid gjennom vikarbyrået Dingus Medical, og skulle fungere som vikarlege ved et sjukehjem på Sunnmøre.

Granskingen som fylkeslegen i Møre og Romsdal har gjennomført viser at legen har manglet kunnskap om medisinering, han har gitt medisinkombinasjoner som kan være farlig for pasientene eller gjort gode nok undersøkelser. Han har også ifølge fylkeslegen ikke skrevet notat fra legebesøk.

Sjukepleier tok legen i skole

I forbindelse med medisinering av blodfortynnende til en pasient, reduserte legen dosene til tross for at blodprøvene tilsa at han burde øke dosene.

En sjukepleier ved sjukeheimen slo alarm, og sørget for at beboeren fikk korrekt dose.

Dagen etter kalte sjukepleieren legen inn på sitt kontor. Da hadde legen gitt uttrykk for at han ikke kjente godt nok til doseringen av Marevan. Legen fikk deretter beskjed om at det lokale sjukehuset skulle kontaktes ved alle doseringer av Marevan, og det ble avtalt at sjukepleieren skulle gi legen en innføring i dosering av det blodfortynnende medikamentet.

I bekymringsmeldingen fra kommunelegen står det at sjukepleierne ved det aktuelle sjukehjemmet etter hvert mistet tilliten til legens faglige kompetanse, og fant det nødvendig å konsultere andre leger spesielt i forhold til bruk av antikoagulerende (blodfortynnende) legemidler.

Fylkeslegen skeptisk

Christian Bjelke

Fylkeslege Christian Bjelke ber Helsetilsynet avgjøre hva som skal skje med legen.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Fylkeslegen i Møre og Romsdal har nå gransket legen. De er spesielt bekymret for at legen ved gjentatte ganger ikke har gjort vurderinger omkring behandling med antikoagulerende medikamenter. Journalnotatene viser at legen i liten grad har gjennomført kliniske undersøkelser av pasientene, og ikke notert i journalen hva han har basert sine vurderinger på.

Fylkeslegen skriver også at behandling med slike legemidler innebærer risiko for alvorlige bivirkninger. Fylkeslegen skriver at slik behandling derfor krever særlig årvåkenhet med hensyn til alvorlige og potensielt dødelige bivirkninger som kan oppstå når dosen ikke er nøye styrt.

De konkluderer også at legen gjentatte ganger har kombinert legemidler som i utgangspunktet ikke skal kombineres.

Nå er saken oversendt til Helsetilsynet. De skal nå avgjøre om det skal sanksjoneres mot legen. Legen er nå bosatt et annet sted i Norge.