Hopp til innhold

Helseregionen kan avgjøre sykehussaka

Det er nå opp til Helse Midt-Norge å avgjøre om Nordmøre og Romsdal er best tjent med ett eller to sykehus. Det sa Helseministeren i dag.

Molde sjukehus
Foto: Illustrasjon: Team Molde arkitekter

Det har i dag vært foretaksmøte i Helse Midt-Norge. Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen var til stede. Og i pressemeldingen fra møtet står nå følgende:

– Det er opp til Helse Midt-Norge RHF å vurdere om folk i Nordmøre og Romsdal er best tjent med to sykehus med akutt og føde eller ett felles sykehus med tilstrekkelig nærhet til begge byer.

I foretaksmøtet i dag sa også Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen at regjeringen er klar til å stille opp med statlige lån på vanlige vilkår når det foreligger et faglig og økonomisk bæredyktig sykehusprosjekt i Helse Møre og Romsdal HF.

Samtidig legges det nå opp til at det skal utarbeides en ny plan for utviklingen av det nye helseforetaket Helse Møre og Romsdal. Der skal følgende omsyn tas:

  • Folk skal ha nærhet til føde- og akuttilbud
  • Sykehusene i det nye helseforetaket skal samarbeide
  • Nybygg må planlegges innenfor regionens helhetlige faglige og økonomiske rammer.

Helse Midtnorge vurderer situasjonen slik at de ikke har økonomi til å gjennomføre sykehysutbyggingen etter nåværende planer før tidligst 2016-2018.

NRK jobber med å få en fortolkning av dagens pressemelding fra Helse og omsorgsdepartementet. Før møtet ble det i media blant annet spekulert i om et utspill fra Helseministeren ville innebære en eventuell redusert sykehusutbygging i Molde.