Hopp til innhold

Glad for semje om lakseskatten

Ein lakseskatt på 25 prosent er eit steg i rett retning, seier Ap-ordførar Ingrid Ovidie Rangønes i Averøy, som og er styremedlem i nettverk for fjord- og kystkommunar. Regjeringa foreslo ein lakseskatt på 35 prosent, men no er det semje om at den blir på 25 prosent. Rangønes seier det er betre enn forslaget som kom først. Også ordførar Svein Roksvåg i Smøla er fornøgd med at det har blitt semje om lakseskatten.

Ingrid Ovidie Rangønes, ordfører i Averøy (Ap)
Foto: Eirik Haukenes