NRK Meny
Normal

Går til valg på å stoppe bypakken

Veispørsmålet i Molde har dannet grunnlag for en ny liste. Borgerlisten går til valg på å stoppe bypakken. Det har ikke ordfører i Molde, Torgeir DahI, tro på at de vil klare. I dag møttes ordførerkandidatene til debatt.

Terje Tovan

Terje Tovan fra Borgerlisten mener at folk ikke vil ha bypakken.

Foto: Skerjmdump / NRK

Vallogo

Tirsdag møttes Frank Ove Sæther (Ap), Margareth Hoff Berg (Frp) Torgeir Dahl (H) og Terje Tovan (Borgerlisten) til debatt i Molde.

Tovan forteller at grunnen til at han nå står og debatterer på vegne av en ny liste er at han vil stoppe mesteparten av bypakken for byen.

– Da Møreaksen ble vedtatt som fjordkrysningsalternativ for E39 over Romsdalsfjorden, så begynte jeg å interessere meg for hva dette faktisk fører til. For veien kommer i land på vestsiden av Molde, på Hjulbøen, og så skal den fortsette videre nordover fra Molde mot Årø.

– Det vil si at det er en strekning mellom der hvor ting må avgjøres, sier han.

Tovan fant ingen informasjon om hvordan dette skulle se ut i planene til kommunen.

– Når det da sto i konseptvalsutgreiinga at trafikken ville bli så stor at det kreves en firefeltsvei inn fra vestsida – da skvatt jeg i stolen. Det var starten på engasjementet, forklarer Tovan.

Vil stoppe Bypakken

I partiprogrammet til Borgerlisten står det at de vil stoppe Bypakken for Molde slik den ser ut nå.

Det har ikke Torgeir Dahl, ordfører i Molde, tro på at de vil klare.

– Alt engasjement er positivt. Men vi vedtok vår justerte bypakke i februar i år med stort flertall.

Han mener at hvis man ser på trafikkutfordringene i Molde så er de større enn å kun omfatte trafikken som kommer over fergesambandet Vestnes-Molde.

De seismiske undersøkelsene for Møreaksen er i gang og planen er at aksen skal gå under bak Molde, og videre fra vest mot øst. Spørsmålet er hvor lang tunnelen skal være og det blir også utredet hvilke av- og påkjøringsmuligheter som skal være fra tunnelen.

– Her opplever jeg at vi er enige, sier Dahl.

Men det er ikke Tovan.

– Vi ser at Møreaksen kommer og det forholder vi oss til, men vi er opptatt av hva som skjer mellom Hjulbøen og Årø. Der vil jeg ha veien enten utenfor Molde kommune eller i en lang tunnel, sier Tovan.

Fremskrittspartiet stemte nei til bypakken.

– Vi mener at fergefri E39 er en rikspolitisk avgjørelse. Møreaksen kommer hit, og da må videreføringen av den komme i land på Hjulbøen, og så må vi ha en lang bytunnel som går til Legrovika og Årø. Da får vi knyttet oss på vestsida, sier ordførerkandidaten for Frp, Margareth Hoff Berg.

Hun sier at det nye sjukehuset på Hjelset, en lang bytunnel, og utbedret gang- og sykkelveier i sentrum, gjør at de ikke har bruk for firefeltsveier inn til byen.

Frank Ove Sæther (Ap) mener det er åpenbart at det med den innpendlingen som er fra øst så vil byen ha et voldsomt behov for å løse trafikken.

– Da vil tunnelen ta seg av gjennomgangstrafikken, men den lokale innstrømmingen må vi ha en annen løsning på.

Fanesak for Borgerlisten

Terje Tovan sier at hans tilbakemeldinger tyder på at folk ikke vil ha bypakken.

– 2,6 milliarder kroner skal finansieres med fem prosent av Molde kommune. Det er 135 millioner som Molde kommune ikke har.

Han mener gjelda vil gå på bekostning av omsorgssektoren.

– Jeg vil skrote hele pakken, bortsett fra det som gjelder gang- og sykkelveier.

Han lover at de om noen dager vil legge frem en egen borgerpakke.

– Vi har ikke råd, sier Tovan.

Dahl er ikke sikker på at Tovan har all den støtten han sier at han har.

– Det vi vet er at dagens trafikksituasjon er veldig alvorlig i Molde, sier han.

Se hele ordførerdebatten her: