Hopp til innhold

Fylkeskommunen sliter med økonomien, men politikerne skjermer fergene

Fylkespolitikerne i Møre og Romsdal øker ikke fergeprisene. Det ble bestemt under tirsdagens fylkestingsmøte. Men hvor pengene skal tas fra, er uklart.

Ei ferje legg til kai. Lemmen er byrja opne seg, men bommen på kaia ligg framleis nede, og dominerer framgrunnen i biletet. Bommen er todelt og er kvit og raud. Det er overskya og snø i fjella bak ferja.

ØKONOMISK KNIPE: Det ble i dag vedtatt av fylkespolitikerne at fergene skjermes og ikke blir kutta i. Men hvor det skal bli kutta, det vet ikke flertallspartiene.

Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Fylkeskommunen er i økonomisk knipe, og fylkeskommunedirektøren har foreslått å øke billettprisen på ferjene for å hanke inn 50 millioner kroner.

Det er dag to av fylkestinget, og politikerne har nå bestemt at de ikke går med på forslaget; ferjene skjermes.

Flertallet, altså Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, vil ikke øke billettprisene. De vedtok også å gjenopprette flere fergeavganger som er kutta i tidligere.

– Vi er landets største fergefylke, og må derfor skjerme fergeprisene, sa Monica Molvær (H) i sitt innlegg.

Men fylkeskommunen er også i gjeldstoppen i landet, og noen steder må det spares og kuttes.

Fylkespolitikerne flytter 87 millioner kroner over til samferdsel. Det betyr at de må kutte det fra et annet sted.

Og hvor det skal kuttes fra, det er usikkert. Flertallspartiene overlater det til fylkeskommunedirektøren.

Dyrere med svele enn fergebillett

Bjarne Kvalsvik med havet i bakgrunnen

Bjarne Kvalsvik i Kyst- og distriktslista mener det ikke er nødvendig å bruke 50 millioner kroner på å holde fergetakstene nede.

Foto: Arne Flatin / NRK

Bjarne Kvalsvik (Kyst- og distriktslista) på sin side mener billettprisene på ferge ikke er det viktigste. I sitt innlegg sa han at han er usikker på det å bruke 50 millioner kroner for å holde fergetakstene nede.

Det er latterlig billig. I hvert fall hvis du har autopass. Det koster 41 kroner på Sulesund-ferga, og svelen koster 44 kroner. Hva? Det henger ikke på greip, sa Kvalsvik mens salen brøyt ut i latter.

Han fremmet senere et forslag om å redusere takstene på hurtigbåtene i Møre og Romsdal med 15 prosent. Det ble ikke vedtatt.

Line Hoem (Ap) under debattbudsjetten i fylkesutvalget i Møre og Romsdal november 2023

Line Hoem (Ap) sier det har blitt vedtatt et budsjett man overhodet ikke ser konsekvensene av på nåværende tidspunkt.

Foto: Remi Sagen / NRK

– Mange er bekymret for jobbene sine

Det har vært stor spenning til kuttene som kan komme i fylkesadministrasjonen. Line Hoem (Ap), tidligere fylkesordfører, er overbevist om de største kutta vil skje der.

– Mange er nok bekymret for jobbene sine, sier Hoem.

Forslaget som flertallspartiene står bak, innebærer et kutt på 2,7 prosent innenfor alle områdene i fylkeskommunen.

Svaret fra fylkeskommunedirektøren er at dette vil bety at 30 prosent av de ansette i administrasjonen kan miste jobben. Dette har skapt frykt for at det blir oppsigelser.

– Kan se ut som en «sniknedleggelse» av fylkeskommunen, sa Stig Anders Ohrvik (Nml) i sitt innlegg under fylkestinget.

Kan føre til oppsigelser

Geir Stenseth i Fremskrittspartiet legger ikke skjul på at kuttene blant annet vil gå ut over administrasjonen.

Geir Stenseth Tapte kampen om å bli ny fylkesordførar, men seier han ikkje har seld seg billeg.
Foto: Mia Sofie Ytreberg / NRK

Kommer kuttene først og fremst i administrasjonen på fylkeshuset?

Det kommer først og fremst i administrasjonen. Men det kan være administrative stillinger, om det er i Ålesund, Kristiansund eller Molde vet vi ingenting om, svarer Stenseth.

Vil dette føre til oppsigelser?

Det kan være mulig, men det er sjelden med oppsigelse i offentlige stillinger. Det er heller omplasseringer.

Hvordan skal dere unngå dette uten oppsigelser?

Det får vi vente og se når fylkeskommunedirektøren legger det frem. Men det er så mye å gå på når det gjelder fylkeskommunen, så dette skal gå greit, sier Stenseth.

Frykter kutt i skolene

Flertallspartiene sa at de også vil skjerme de videregående skolene fra kutt, men Line Hoem tror det også der vil bli kutta.

Sosialistisk Venstreparti, Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Senterpartiet var blant partiene under fylkestinget som sa at de ville skjerme den videregående skolen.

Det betyr ikke at de vil øke fergeprisene, men heller gjøre andre kutt i samferdsel enn i utdanning.

Sats på ungdommen, sats på videregående opplæring, og sørg for å reversere kuttene som er lagt inn i budsjettet, var budskapet fra Tove Henøen (Sp).

Ordførar Tove Henøen (Sp) i Hustadvika kommune

Tove Henøen i Senterpartiet sier fylket må prioritere skoler og utdanning.

Foto: Roar Strøm

Hun mener budsjettforslaget fra flertallspartiene vil få store konsekvenser for den videregående opplæringa, og sier det er elevene det går ut over.

Vi må verne skolen, og heller ta kuttene på andre områder. Kuttene må flyttes til andre deler av organisasjonen. Samferdsel tar stadig en større del av kaka, sa Henøen.

Men det er altså ennå ikke klart hvor de 87 millioner kronene skal komme fra.

Flertallspartiene Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti legger det ansvaret over på fylkeskommunedirektøren.

Vanligvis avslutter jeg med å ønske en god jul, men jeg ser hva som kan legge en skygge over det hele, sa Yvonne Wold (SV).