Hopp til innhold

Fylkestinget sprakk på sykehus

Fylkestinget klarte ikke å samle seg om en felles uttalelse om sykehusene i Møre og Romsdal onsdag formiddag.

Fylkestinget i Møre og Romsdal

Fylkestinget delte seg i spørsmålet om hvor mange sykehus Møre og Romsdal bør ha i fremtiden

Foto: Trond Vestre / NRK

Et mindretal har ikke lenger tro på at det vil være fire fullverdige sykehus i fremtiden, og ønsker å få utredet ett felles sykehus for Nordmøre og Romsdal.

Kristin Sørheim fra Senterpartiet mener vedtaket som fylkestinget har gjort, ikke er myke verdt.

- Verdiløs

Kristin Sørheim

Kristin Sørheim (Sp)

Foto: Trond Vestre / NRK

- Nei, denne uttalelsen er verdiløs. Vi svarer ikke på det som er utfordringene til Helse Midt-Norge. Vi gir ikke noe klare signal, og for nordfylket sin del så har vi jo da tatt innover oss det som styret i Helse Nordmøre og Romsdal har gjort, sier Kristin Sørheim.

- Betyr det at du mener at fire sykehus er kjørt?

- Ja, det er jo det, og derfor bør dette løftes opp på et rikspolitisk plan, sier Sørheim.

Fylkestinget har tiidligere alltid samlet seg om kravet om fire akuttsykehus i Møre og Romsdal. Denne gangen sprakk det. 13 av representantene samlet seg om et forslag som innebærer en aksept for ett felles sykehus.

Bakgrunnen for dette forslaget er vedtaket som styret i Helse Nordmøre og Romsdal som innebærer en nedleggelse av fødetilbudet og de kirurgiske akuttfunksjonene ved sykehuset i Kristiansund.

Bombe

- Det er en bombe at Senterpartiet nå gå i mot sitt eget partiprogram, sa Frank Sve fra Frp som slo fast at det er uaktuelt for Frap å gå bort fra kravet om fire sykehus i Møre og Romsdal.

- Landskapet har forandret seg. Vi må se fremover, repliserte Arne Sandnes fra Senterpartiet.

FrP, KrF, SV og Sunnmørslista sto samlet om kravet om fire akuttsykehus. Venstre, Arbeiderpartiet og Høyre delte seg i dette spørsmålet.

FrP fikk også kjørt seg fordi en av partiets representanter stemte for å flytte fødetilbud og kirurgisk akuttfunksjon fra Kristiansund til Molde da saken ble behandlet i styret i Helse Nordmøre og Romsdal.

- Jeg er eieroppnevnt i styret. Jeg sitter ikke der som politiker. Det må dere ha forståelse for. svarte Inger Hanekamhaug fra FrP.

- Jeg ble ikke noe mindre forvirret av dette svaret, svarte Iver Nordseth fra Venstre som ville vite hvor FrP egentlig mente.

Advarte

Steinar Reiten fra KrF

Steinar Reiten (KrF)

Foto: Trond Vestre / NRK

Steinar Reiten fra KrF hevdet at hans parti var det eneste som sto på sitt partiprogram og som ikke hadde gjort seg skyldig i å stemme i mot i foretaksstyret.

Reiten advarte mot å gå i mot kravet om fire akuttsykehus.

- Ett felles sykehus kan fort bety at dette sykehuset havner på Hjelset, sa Steiner Reiten.

- Stikke hodet i sanda

Gunn Berit Gjerde fra Venstre mener den store utfordringen i fremtiden blir å rekruttere nok fagfolk til sykehusene.

- Det klarer vi ikke med dagens sykehusstruktur. Det er å stikke hodet i sanda, sier Gjerde