Fylkestinget sa ja til opera- og kulturhus

En storsatsing på opera og kultur skapte bølger på Fylkestinget i dag. Med knapt flertall vedtok fylkespolitikerne å være med på et spleiselag for å bygge nytt opera- og kulturhus for til sammen 760 millioner kroner.

En storsatsing på opera og kultur skapte bølger på Fylkestinget i dag. Med knapt flertall vedtok fylkespolitikerne å være med på et spleiselag for å bygge nytt opera- og kulturhus for til sammen 760 millioner kroner.

Mindretallet i Fylkestinget mente at de ikke hadde råd til operahus, men flertallet sa ja.

Mindretallet mente at Fylketskommunen ikke har råd til en slik satsing. Men ordfører i Kristiansund Per Kristian Øyen, var glad.

Per Kristian Øyen

Ordfører i Kristiansund, Per Kristian Øyen, er glad Fylkestinget sa ja til nytt opera- og kulturhus.

Foto: Roar Halten / NRK

– Dette er helt nødvendig for at vi skal komme videre, sa han etter at avgjørelsen falt.

Tror departementet vil si ja

Etter at Fylkestinget i dag sa ja til spleiselaget, er det søknaden til departementet som står for tur.

– Nå er søknaden stadfestet på et godt økonomisk grunnlag. Og nå er det opp til departementet.

Øyen tror de vil si ja.

– Jeg tror at denne regjeringen har behov for å stadfeste at distriktsoperaen i Norge ligger i Kristiansund. De har også behov for et distriktsalibi og det er derfor ingen tvil om hvor distriktsoperaen har sin vugge, sier ordføreren.

Kristin Sørheim

Kristin Sørheim (Sp) er glad for at Fylkestinget sa ja.

Foto: Trond Vestre / NRK

Kristin Sørheim (Sp) er enig med Øyen i at det er riktig å bruke så mye penger på nytt kulturhus.

– Det tror jeg er helt avgjørende viktig for at vi skal få nye lokaler til Nordmøre museum og til operaen for at det ikke skal bli skyvd frem i tid. Nå har vi mulighet til å sende en søknad og bli prioritert av departementet. Hvis vi ikke hadde gjort det, så hadde Kristiansund og Møre og Romsdal havnet langt bak i køen, sier hun.

– Uforsvarlig

204 millioner koster det fylkeskommunen som har en presset økonomi og som sliter med å vedlikeholde veier, fornye fergene og som har store utfordringer med den videregående skolen.

Knut Anders Oskarsson fra Høyre mener det er uforsvarlig å bruke så mye penger på opera- og kulturhus.

Knut Anders Oskarsson

Knut Anders Oskarsson mener at

Foto: Trond Vestre / NRK

–Det er ikke det at vi ikke unner Kristiansund ny opera. Men dette prosjektet er rett og slett blitt altfor dyrt. Det er dyrere enn Nordøyveien som er fylkeskommunen primæroppgave å ta hånd om. Vi synes det er uforsvarlig å bruke så nye på opera, sier han.

Det er ikke Sørheim enig i.

– Vi må uansett skaffe nye lokaler til operaen og museet, og jeg tror dette er den rimeligste måten å gjøre det på, sier hun.