Hopp til innhold

Frykter at pasienter ikke tør å ta medisinene sine

Diskusjonen rundt bruk av vanedannende medisiner kan føre til at pasienter som trenger medisiner, ikke tør å ta dem, mener spesialist i psykiatri og rusforsker, Jørgen G. Bramness. Det tror han er en farlig vei å gå.

Reseptlagte medikamenter

Underforbruk av vanedannende medikamenter kan være like skadelig som overforbruk, mener forsker og spesialist Jørgen G. Bramness.

Foto: Øyvind Johan Heggstad / NRK

Én av tjue nordmenn får utskrevet B-preparater årlig, men bruken av medisinene er omstridt. Tidligere denne uken hadde NRK en sak hvor lege og leder i Norsk Forening for Allmennmedisin, Petter Brelin, ytret bekymring over at leger skriver ut for mye B-preparat. Nå tar en av landets spesialister innen rusmisbruk til motmæle, og advarer mot å skremme pasienter fra å ta medisinene sine.

Jeg oppfatter det nærmest som en myte at vi bruker for mye av disse preparatene.

Jørgen Bramness
Portrett Jørgen Gustav Bramness.

Forsker og spesialist, Jørgen G. Bramness, tror ikke ytterligere nedgang i bruk av B-preparater nødvendigvis vil være et gode for brukerne.

Foto: Universitetet i Oslo

– Vi bruker langt mindre av denne typen medisiner enn de gjør i mange andre land, sier seniorforsker og spesialist i psykiatri ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse, Jørgen G. Bramness. B-preparater er sterke, vanedannende medikamenter som sovemedisin, beroligende og angstdempende medisin.

Tror vi ligger på riktig nivå

Forskrivning av vanedannende medisiner har gått noe ned de siste årene og Bramness advarer mot å tro at ytterligere reduksjon nødvendigvis vil være et gode for brukerne.

– Jeg tenker vi ligger på et relativt riktig nivå. Dette er "dilemmamedisin" hvor vi må veie opp fordelene ved å behandle en plage, mot ulempene behandlingen kan føre med seg, sier spesialisten.

Bramness avskriver ikke at overforbruk forekommer, men påpeker at underforbruk kan være vel så utbredt og problematisk.

– I stor grad er dette sikre, effektive og lite problematiske medisiner å ta, og jeg tror artikler som denne kan føre til irrasjonell frykt som gjør at de blir redde for effektiv behandling, hevder Bramness.

Vanedannende medisiner

B-preparater er sterke, vanedannende medisiner mot blant annet angst, smerter og søvnproblemer. Eksempler på slike medikamenter er valium, Paralgin forte og enkelte sovemedisiner.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

– Må ikke bli moraliserende

I NRK-artikkelen forteller lege Egil Schistad ved Ålesund Behandlingssenter at han daglig møter pasienter på avrusning for bruk av B-preparat. Bramness avviser at de fleste som går på vanedannende medisiner bruker for mye og blir avhengige.

– Schistad ser virkeligheten der han er, nemlig i en behandlingssituasjon. De fleste som bruker slike medisiner bruker dem på en fornuftig måte – altså noen få tabletter over en kortere periode og har god og effektiv nytte av dette, sier Bramness.

Han har selv erfaringer med pasienter som har fått for lite smertestillende fordi legen har vært redd for å gjøre dem avhengige, og mener det er en bekymringsverdig tilnærming.

– Vi skal behandle søvnproblemer, angstproblemer og smerteproblemer på en optimal måte, og av og til må vi bruke medisiner. Da skal vi gjøre det, og ikke bli moraliserende på lidende pasienters vegne.

Jørgen Bramness

Riktigere bruk fremfor redusert bruk

Statistikk fra Folkehelseinstituttet viser at Norge ligger på linje med flere av de andre nordiske landene.

– I det store og det hele skal vi altså ikke redusere bruken, men få til et riktigere forbruk av disse medisinene. For enkelte innebærer det å redusere bruken, for andre betyr det å fortsette som i dag og for noen betyr det å øke bruken, sier Bramness.