Hopp til innhold

Kortere straff for drapsmann

Frostating lagmannsrett har redusert straffen for mannen som på brutalt vis drepte Preben Dimmen i Ulstein i oktober i fjor. Lagmannsretten har dømt den 27 år gamle mannen til fengsel i 13 år.

Bustaden der drapet skjedde

Det var her at Preben Dimmen ble drept 29.oktober i fjor.

Foto: Arne Flatin / NRK

Mannen ble i mars i år dømt til fengsel i 15 år i Sunnmøre tingrett.

Under rettssaken mot mannen i forrige uke la aktor Jogeir Nogva ned påstand om fengsel i 16 år.

Han mente at retten måtte ta hensyn til at volden skjedde i sterk affekt, og at offeret sov. Derfor burde han dømmes for forsettlig drap under skjerpende omstendigheter.

Med et flertall med fire mot to dommere har Frostating lagmannsrett avgjort at mannen bare kan dømmes for forsettlig drap, og at det ikke forelå skjerpende omstendigheter, slik aktor hevdet.

Lagmannsretten skriver likevel i domsslutningen at flertallet har kommet frem til denne konklusjonen under tvil.

Mindretallet mente mannen burde dømmes for forsettlig drap under særdeles skjerpende omstendigheter.

Forsvarer delvis hørt

Ulstein rettssak - Ankesak

Statsadvokat Jogeir Nogva (t.v.) og forsvarer Torgeir Langva under ankesaken.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

Lagmannsretten har langt på vei lyttet til forsvareren. Blant annet mener Lagmansretten at barnet som var til stede i soverommet under voldshandlingen ikke var i fare, eller på annen måte tok skade av det som skjedde.

Lagmansretten har også satt spørsmålstegn med hvor brutale slagene mot Dimmens hode var.

I dommen skriver Lagmansretten:

Måten slagene ble gjennomført på gir heller inge sikre holdepunkter når det gjelder drapsforsettets styrke. Det er et faktum at Dimmen først døde om lag syv timer senere.

Den dømtes forsvarer hevdet i retten at det forelå flere omstendigheter som burde tale for redusert straff.

– Det legges bevismessig til grunn at min klient har slått tre ganger, maksimalt fire. Dette har skjedd raskt i sterk affekt, og det er ikke tilstrekkelig bevis for at tiltalte var oppmerksom på at ekskjæresten hans prøvde å stoppe ham, sa forsvarer Torgeir Langva.

I tillegg mener forsvareren at det ikke fins bevis for at tiltaltes to år gamle sønn – som lå i sengen da volden skjedde – har oppfattet og blitt merket av det som skjedde. Langva hevdet i retten at hans klient ikke burde dømmes til mer enn 11 år i fengsel.

Langt på vei har forsvareren fått støtte av retten i dette synet.