Krever 16 års fengsel for Ulstein-drapsmann

FROSTATING LAGMANNSRETT (NRK): Aktor Jogeir Nogva holder fast ved sin påstand om forsettlig drap, og mener fortsatt det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter rundt drapet på Preben Mikael Dimmen. Det er tiltaltes forsvarer uenig i.

Jogeir Nogva - Ulstein rettssaken

– Det er noe brutalt og feigt over å angripe en sovende person som ikke har mulighet til å forsvare seg, sa aktor Jogeir Nogva.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

– Det er ingen tvil om at tiltalte var klar over at han kunne komme til å drepe Preben Mikael Dimmen gjennom volden han utøvde, sier aktor Jogeir Nogva på ankesaken siste dag.

Ulstein rettssak - Ankesak

Aktor Jogeir Nogva, forsvarer Torgeir Hovland Langva og bistandsadvokat Inger-Marie Sperre under ankesaken i Frostating lagmannsrett.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

Han viker dermed ikke fra sin opprinnelige påstand som han nedla under tingrettsbehandlingen i mars.

Den gang krevde han også 16 års fengsel for forsettlig drap under særdeles skjerpende omstendigheter. Da ble tiltalte dømt i tråd med dette, men 27-åringen fikk en dom på 15 års fengsel - ett år lavere enn først krevd.

– Det er noe brutalt og feigt over å angripe en sovende person som ikke har mulighet til å forsvare seg. Det er særdeles skjerpende omstendigheter i seg selv, sa aktor den gang.

Nogva mener brutaliteten i voldsutøvingen, det faktum at fornærmede lå og sov da han ble skadet, samt at tiltaltes to år gamle sønn var i samme seng gjør at det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter.

Erstatningskravet på 400.000 kroner står fortsatt ved lag.

– Må mer til for særdeles skjerpende omstendigheter

Tiltaltes forsvarer Torgeir Hovland Langva ba derimot om at hans klient bør behandles på mildest mulig måte, men en fengselsstraff som ikke overgår 11 år.

– Ethvert drap er en gruoppvekkende handling, men dersom det skal dømmes for forsettlig drap med særdeles skjerpende omstendigheter, så må det mer til, sier Langva.

Ulstein rettssak - Ankesak

Tiltaltes forsvarer Torgeir Hovland Langva mener det må mer til dersom hans klient skal dømmes for særdeles skjerpende omstendigheter. T.v. aktor Jogeir Nogva.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

Han vektlegger også at retten må ta hensyn til at volden har skjedd i sterk affekt.

– Det legges bevismessig til grunn at min klient har slått tre ganger, maksimalt fire. Dette har skjedd raskt i sterk affekt, og det er ikke tilstrekkelig bevis for at tiltalte var oppmerksom på at ekskjæresten hans prøvde å stoppe ham.

I tillegg mener forsvareren at det ikke fins bevis for at tiltaltes to år gamle sønn - som lå i sengen da volden skjedde - har oppfattet og blitt merket av det som skjedde.

Det faktum at 27-åringen har vist anger og prøvd å begrense skaden ved å ringe nødetatene etter voldsepisoden burde også ligge til grunn for en mildere dom, ifølge Langva.

Dommer Ivar Sølberg meldte at dommen tidligst vil komme i starten av neste uke.

Dette er saken

Det var natt til tirsdag 29. oktober 2013 at den tiltalte 26-åringen bruset hadde tatt seg inn i leiligheten til hans tidligere kjæreste på øya Dimna, og påført Preben Mikael Dimmen (27) livstruende skader etter vold med en flaske.

Voldshandlingen skjedde etter at tiltalte fant Dimmen sovende i sengen sammen med sin egen sønn. Tiltaltes ekskjæreste var også til stede, og prøvde å stoppe ham i å utføre handlingen.

Dimmen ble brakt til sykehus og døde senere på dagen av skadene.

Under rettssaken – som foregikk i tre dager fra 10. til 12. mars – sa overlege Olav Skjærpe Brattli at Dimmen hadde blitt påført noen av de verste voldsskadene han hadde sett i løpet av sine ti år som traumeleder på akuttmottak.