Fortsatt minus

Helse Møre og Romsdal gikk med 10 millioner kroner i underskudd i oktober. Det viser den siste statusrapporten fra helseforetaket. Prognosene for året sett under ett er fortsatt på minus 80 millioner kroner, noe som er uforandret fra sist måned. I rapporten heter det at det likevel er en økt risiko knyttet til prognosene på grunn av negative utslag for varekostnadene.

Helse Møre og Romsdal
Foto: Remi Sagen / NRK