NRK Meny

Foreslår å lukke møtet

På grunn av tekniske problemer og mye støy på telefonmøtet som nå pågår i Helse Møre og Romsdal foreslås det å lukke møtet. Kinserdal foreslår å lukke møtet fordi det ikke er mulig å høre og snakke sammenhengende.