Hopp til innhold

Folk i Fræna er delt i spørsmålet om sammenslåing med Molde

Det er uenighet blant innbyggerne i Fræna om hvem kommunen bør slå seg sammen med i fremtiden. Det viser en innbyggerundersøkelse som NIVI har gjort for regionrådet i Romsdal.

Møte om kommunesammenslåing i molde

Tidligere ordfører i Fræna, Kjell Lode (KrF) lytter til diskusjonen om kommunesammenslåing.

Foto: Trond Vestre / NRK

NIVI har spurt innbyggerne i tilsammen fire kommuner: Molde, Fræna, Eide og Rauma.

Resultatene blir presentert for kommunestyrerepresentantene i romsdalskommunene som er samlet til felles møte i Molde tirsdag morgen.

40 prosent av de som bor i Fræna ønsker å bli en del av større kommune der Molde er med. 33 prosent ønsker seg en løsning med Fræna, Eide, Aukra og Midsund.

Det er Eide som er den mest naturlige kommunen å slå seg sammen for folk som bor i Fræna, dernest følger Aukra og Molde. Hele 71 prosent av innbyggerne i Fræna ser til Eide, viser undersøkelsen.

Telemarksforskning har anbefalt en storkommune som består av kommunene i Romsdalshalvøya: Molde, Nesset, Midsund, Aukra, Fræna; Eide og Gjemnes. Dette alternativet har oppslutning fra 15 prosent av innbyggerne i Fræna.

Eide ser mot Romsdal

Hele 60 prosent av de som bor i Eide kommune ser mot Romsdal, viser undersøkelsen som NIVI har utført, 19 prosent har ytre Nordmøre som sin geografiske hovedretning mens tre prosent ser til indre Nordmøre.

Det kanskje mest interessante funnet i undersøkelsen er at et stort flertall blant de som bor i Eide ønsker å slå seg sammen med flere kommuner. Over 70 prosent av innbyggerne vil ha med seg flere kommuner i en fremtidig storkommune.

Fræna er den kommunen de fleste i Eide ser til, men det er bare 17 prosent som bare vil slå seg sammen med Fræna.

Men både i Eide og Fræna er mer enn 60 prosent av innbyggerne positive til kommunesammenslåing.

Rauma vil stå alene

Undersøkelsen som NIVI har gjort viser at innbyggerne i Rauma ønsker at kommunen skal fortsette som i dag. 54 prosent av innbyggerne er mot kommunesammenslåing mens 31 prosent er for.

Lange avstander er en viktig grunn til motstanden mot kommmunesammenslåing i Rauma viser undersøkelsen.

Dersom Rauma blir slått sammen med en annen kommune er det Vestnes som peker seg ut som partner for folk som bor i Isfjorden, Åndalsnes og sørsida i kommunen. De som bor på nordsida i Rauma ser mot Molde.

Totalt er det 41 prosent av innbyggerne i Rauma som peker på Vestnes dersom sammenslåing skulle bli aktuelt.

Molde vil ha bred regional løsning

Nesten halvparten av de som bor i Molde ønsker enten en storkommune som dekker hele Romsdal inkludert Eide eller en løsning med kommunene i Romsdalshalvøya.

13 prosent vil slå sammen Molde, Eide og Fræna. 20 prosent vil slå sammen Molde. Aukra og Midsund.

Et gjennomgående trekk i undersøkelsen som NIVI har gjort for regionrådet i Romsdal, er at det er få unge som er opptatt av spørsmålet om kommunesammenslåing.

SISTE FRÅ MØRE OG ROMSDAL